Euroopan unioni pitkäjänteisen politiikan tekijänä

  • Henri Vogt Turun yliopisto
Avainsanat: pitkäjänteinen politiikka, puntarointi, Euroopan unioni, tulevat sukupolvet

Abstrakti

Kun yrittää löytää tieteellisiä julkaisuja, joissa Euroopan unionin toiminnan ajateltuja aikajänteitä systemaattisesti analysoitaisiin, tehtävä osoittautuu yllättävän haasteelliseksi. Saattaa jopa olla, ettei sellaisia analyyseja ole tehty, maailmallakaan. Ymmärtääksemme unionin toiminnan perusteita aikaulottuvuuden pohdinta olisi kuitenkin erinomaisen oleellista – sellaiset pitkän tähtäimen monisyiset ongelmat kuin ilmastokriisi ja muuttovirtapaine tietysti vain korostavat tätä tarvetta. Alle kirjattu on vielä teeman suhteen alustavaa ajattelua, mutta ehkä se kuitenkin jo nostaa muutaman oleellisen seikan esiin siitä, kuinka pitkäjänteisenä meidän tulee EU:ta ajatella, kuinka se mahdollisesti tässä suhteessa eroaa valtiollisista toimijoista ja kuinka unionin tällä ulottuvuudella kenties pitäisi jatkossa vahvistua.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
joulu 7, 2019
Viittaaminen
Vogt, H. (2019). Euroopan unioni pitkäjänteisen politiikan tekijänä. Politiikka, 61(4), 364–375. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/85682