Nuorten kuulumisen rakentuminen YouTubessa refleksiivisen politiikan näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Tiina Rättilä Tampereen yliopisto
  • Jarmo Rinne Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)
  • Mari Kettunen Tampereen yliopisto
  • Iina Karasti Tampereen yliopisto
  • Jirka Vierimaa Tampereen yliopisto
  • Hanna Kosonen Tampereen yliopisto
  • Roosa Tuukkanen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

nuoret, kuuluminen, sosiaalinen media, refleksiivinen politiikka

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten yhteiskunnallisen kuulumisen rakentumista sosiaalisessa mediassa. Tutkimus lähtee siitä, että kuulumisen kokemukset ovat keskeinen tekijä, kun halutaan ymmärtää nuorten yhteiskunnallista osallistumista ja sen muutoksia. Some on puolestaan merkittävä tutkimuskonteksti siksi, että se määrittää yhä painokkaammin, mitä nuoret maailmasta ajattelevat, ja millaisiin yhteisöihin he kokevat kuuluvansa. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita erityisesti siitä, miten nuoret rakentavat ja näyttävät kuulumistaan julkaistessaan ja kommentoidessaan videoita YouTuben videonjakopalvelussa. Empiirisessä osiossa analysoidaan nimimerkillä mansikkka tubettavan Maiju Voutilaisen kanavallaan 2017-2018 julkaisemia videoita ja niiden kommentteja. Videoiden analyysissa hyödynnetään sosiosemioottista lukutapaa ja kommenttien analyysissa sisällönanalyyttista luokittelua. Aineiston teoreettinen tulkinta perustuu ajatukseen henkilökohtaistuvasta refleksiivisestä politiikasta. Refleksiivisellä politiikalla ymmärretään lähestymistapaa, joka kiinnittää huomiota yksilön refleksinomaiseen reagointiin häntä henkilökohtaisesti koskettaviin, ympäristöstä ja yhteiskunnasta kumpuaviin asiakysymyksiin. Tulosten mukaan YouTubella on merkitystä nuorten elämälle paikkana, jossa hengaillaan, viihdytään, käydään yhteiskunnallista keskustelua, verkostoidutaan ja rakennetaan sosiaalisia suhteita. Toisaalta nuorten tavat linkittyä ja toimia somessa eivät muistuta perinteisiä yhteisöjä ja kollektiiveja, vaan niitä voidaan luonnehtia pikemminkin parveilun ja uusheimon käsitteillä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua

Julkaistu

2019-12-08

Viittaaminen

Rättilä, T., Rinne, J., Kettunen, M., Karasti, I., Vierimaa, J., Kosonen, H., & Tuukkanen, R. (2019). Nuorten kuulumisen rakentuminen YouTubessa refleksiivisen politiikan näkökulmasta. Politiikka, 61(4), 376–390. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/politiikka/article/view/86835