Taloudellinen demokratia ja kapitalismin kritiikki historiallisina ilmiöinä

  • Ilkka Kärrylä Helsingin yliopisto
Avainsanat: demokratia, kapitalismi, uusliberalismi, talouspolitiikka

Abstrakti

Artikkeli pohjaa VTT Ilkka Kärrylän väitöstilaisuudessaan Helsingin yliopistossa 30.11.2019 pitämään lektioon. Kärrylä käsittelee poliittisen talouden muotoutumista 1960-luvulta 1990-luvulle Suomessa ja Ruotsissa. Keskeinen jännitys rakentuu ”taloudellisen demokratian” käsitteen ympärille. Perinteiselle vasemmistolle käsite tarkoitti julkista talouden suunnittelua ja ohjailua, sekä työntekijöiden valtaa työpaikoilla. Oikeiston puheessa taasen taloudellinen demokratia viittasi yksityisomistajuuden laajentamiseen sekä yhteistoimintaan työpaikoilla. Näiden näkökulmien muuttuminen ideologisten tulkintojen mukaan sisälsi myös vallitsevien uskomuksien muutoksen. Kärrylä katsoo, että etenkin globaalien haasteiden myötä taloudesta on tullut poliittista, vaikka taloudellisen demokratian käsite onkin ajautunut marginaaliin.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
huhti 15, 2020
Viittaaminen
Kärrylä, I. (2020). Taloudellinen demokratia ja kapitalismin kritiikki historiallisina ilmiöinä. Politiikka, 62(1), 69-76. https://doi.org/10.37452/politiikka.90672