Miksi kato leviää?

hd-yhtymän katovariantin diffuusion syyt Helsingin puhekielessä

Kirjoittajat

  • Sini Knuutila Tampereen yliopisto
  • Olli Kuparinen
  • Jenni Santaharju
  • Liisa Mustanoja
  • Unni Leino
  • Jaakko Peltonen

Avainsanat:

hd-yhtymä, Helsingin puhekieli, variaatio

Abstrakti

Artikkeli tarkastelee syitä katomuotojen esiintymiselle yleiskielen hd-yhtymän asemassa (kaheksan) Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksessa. Mahdollisina syinä tarkastellaan esimerkiksi sanan frekvenssiä sekä muotoseikkoja, kuten hd-yhtymän sijoittumista vokaali- tai konsonanttivartaloon, ja merkitysseikkoja, kuten erisnimiä verrattuna muihin sanoihin. Menetelmällisesti tutkimuksessa hyödynnetään logistisen regression mallia sekä päätöspuuta.

Artikkeli osoittaa, että voimakkaimmin kadon todennäköisyyteen Helsingin puhekielessä vaikuttaa sanan frekvenssi. Muotoseikoista kadon todennäköisyyteen vaikuttavat negatiivisesti hd-yhtymän esiintyminen konsonanttivartalossa, pitkän vokaalin, diftongin tai painottoman tavun jäljessä. Sanan kuuluminen erisnimiin on puolestaan merkitysseikoista keskeinen este kadon esiintymiselle. Frekvenssin vaikutus on kuitenkin kaikkein suurin: mikäli sana ei muoto- tai merkityssyistä olisi erityisen hyvin soveltuva katomuodoille, voi korkea frekvenssi silti kasvattaa kadon todennäköisyyttä. Vastaavasti sanoissa, joissa on hyvät edellytykset kadolle, voi matala frekvenssi pitää kadon laajuuden alhaisena.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-08

Viittaaminen

Knuutila, S., Kuparinen, O., Santaharju, J., Mustanoja, L., Leino, U., & Peltonen, J. (2022). Miksi kato leviää? hd-yhtymän katovariantin diffuusion syyt Helsingin puhekielessä. Sananjalka, 64(64). https://doi.org/10.30673/sja.115658