Jonnet ei muista -konstruktion muoto ja merkitys Suomi24:ssä ja Twitterissä

Kirjoittajat

Avainsanat:

appellatiivistuminen, kognitiivinen semantiikka, polysemia

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan arkisessa puhekielessä ja sosiaalisessa mediassa käytetyn jonnet ei muista -konstruktion muotoa ja merkitystä. Ilmauksen taustalla on etunimi Jonne, joka on appellatiivistunut tietynlaisen teinipojan merkitykseen.

Tutkimuksessa hyödynnetään kahdenlaista internetaineistoa, jotka on kerätty Suomi24-korpuksesta ja Twitteristä. Analyysin perusteella konstruktion keskeisiä muotopiirteitä ovat subjekti jonnet, tavallisesti kongruoimaton kieltoverbi sekä pääverbi, joka on mentaalista tai tiedollista tilaa ilmaiseva transitiivinen kognitioverbi. Verbi on useimmiten muistaa, mutta myös muut verbit, kuten tietää ja ymmärtää, ovat mahdollisia. Tyypillisesti konstruktiossa on myös objekti.

Artikkeli kuvaa konstruktion polysemiaa kognitiivisen semantiikan metodeja ja käsitteitä hyödyntäen. Analyysi osoittaa, että jonnet ei muista -konstruktiolla on kaksi päämerkitystä. Sitä käytetään ensinnäkin menneiden muistelemiseen ja nostalgisointiin, mutta toisaalta myös ilmaisemaan ja paheksumaan sitä, että joku ei nuoren ikänsä vuoksi vielä osaa tai ymmärrä jotakin. Ensin mainitussa merkitystyypissä konstruktion kiintopiste on menneisyydessä ja muuttujan ja kiintopisteen välinen mentaalinen suhde suuntautuu menneisyyteen, kun taas jälkimmäisessä merkitystyypissä muuttujalla ei nykyhetkessä ole pääsyä kiintopisteeseen mutta tulevaisuudessa sen saavuttaminen voi olla mahdollista.

Jonnet ei muista -konstruktion kaksi päämerkitystä näkyvät sekä Suomi24- että Twitter-aineistossa, mutta Twitterissä sitä käytetään ensisijaisesti nostalgisointiin. Konstruktion ilmaisuvoimaa käytetään hyväksi myös muiden samankaltaisten mutta konstruktiosta muotonsa puolesta eroavien ilmausten muodostamisessa. Konstruktion merkitys onkin nykykielessä niin selvä ja laajasti jaettu, että rakennetta voi varioida tarvitsematta pelätä sitä, ettei vastaanottaja ymmärrä.

 

Avainsanat: appellatiivistuminen, kognitiivinen semantiikka, polysemia

 

The form and meaning of the construction jonnet ei muista (‘youngsters don’t remember’) on Suomi24 and Twitter
This article explores the form and meaning of the Finnish construction jonnet ei muista (jonne-pl neg remember ‘youngsters don’t remember’). According to Kielitoimiston sanakirja (translated as ‘Dictionary of Contemporary Finnish’), jonnet ei muista (JEM) is a benevolent phrase which is used in situations when a younger person does not know something that older people are familiar with. Jonne is originally a male first name, but it has gone through the process of appellativisation, that is, it has gained an appellative meaning. In contemporary colloquial Finnish, jonne refers to a stereotypical teenage boy. In this article, JEM is not analysed as a phrase with a fixed form and meaning, but as a polysemous construction.


The JEM construction is widely used in informal Finnish and social media. Thus, two data sets are
utilised in the study. They are compiled from two different kinds of social media platforms, namely the Suomi24 (‘Finland24’) internet forum and Twitter (now known as X). The analysis illustrates that the subject of the construction is the plural form jonnet, and it includes
a cognitive verb in negative form. The verb is, in most cases, muistaa (‘to remember’), but it can also be another cognitive verb, such as tietää (‘to know’) or ymmärtää (‘to understand’). Typically, the construction also has an NP as an object.

The analysis shows that the JEM construction is indeed used in situations when a younger person is not familiar with something that happened in previous decades. Moreover, it is used in situations when a younger person does not yet know something that they will probably learn later. In this latter meaning, the matter that will be learned later can also be appropriate behaviour in contrast to the immature behaviour of younger people. The JEM construction is thus polysemous. On Suomi24, it is more often used to refer to young people who do not know something that older people know, but it is quite frequently used to refer to knowledge or manners young people are lacking, too. Both meaning types are also present
on Twitter, however, the hashtags with the JEM construction (e.g., #jonneteimuista) are mostly used in nostalgic contexts.


The methodology and concepts of cognitive semantics are adapted in this article, and a detailed
analysis of JEM construction is given, revealing its lexical and semantic boundaries.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-01

Viittaaminen

Sarhemaa, M. (2023). Jonnet ei muista -konstruktion muoto ja merkitys Suomi24:ssä ja Twitterissä. Sananjalka, 65(65). https://doi.org/10.30673/sja.127392