”Mä elän niitä paikkoja edelleen”

Elämistilat kulttuuriperintönä yhden suvun muistelukerronnassa

  • Maija Johanna Mäki Turun yliopisto, kansatiede

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan yhden suvun jäsenten elämistiloja ja niiden kulttuurisia merkityksiä. Muistelukerronta-aineisto on koottu monivuotisessa, yhteistoiminnallisessa tutkimushankkeessa. Artikkeli jäsentyy kulttuurintutkimuksessa ja kansatieteessä olennaiseksi nousseiden käsitteiden, tilan ja paikan, avulla käydyn teoreettiseen keskustelun kautta. Muistelukerronta sanoittaa ja tekee näkyväksi suvun kulttuurinperinnöllistämisprosesseja. Elämistiloja käsittelevä muistelukerronta osoittaa tutkimuskohteena olevalle suvulle merkityksellistä tilaan sitoutuvaa kulttuuriperintöainesta erityisesti lapsuuden ja nuoruuden aikaisten, muistelluiden elämistilojen avulla. Lapsuuden kokemusmaailmasta välittyy tutkimusaineistossa erilaisia sävyjä ja kerrostumia, joita purkamalla ja käsitteellistämällä voidaan rakentaa ja ymmärtää eri sukupolvien lapsuuden kokemusmaailmaa. Tässä muisteluaineistossa esille nousevat erityisesti maaseudun ja kaupungin lapsuuden elämistilat, mutta myös mummolat ja mökit sekä luovutetutn Karjalan alueet, jotka nousevat esille paitsi haastatteluissa myös visuaalisen muistelun keinoin. Yhden suvun muisteluaineisto piirtää kuvaa koko Suomen kansan itsenäisyyden ajan vaiheista, lapsen silmin nähtynä ja koettuna.

Avainsanat: muistitieto, muistelukerronta, kulttuuriperintö, elämistilat, sukututkimus
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 17, 2018
Viittaaminen
Mäki, M. (2018). ”Mä elän niitä paikkoja edelleen”. Sananjalka, 60(60.), 238-259. https://doi.org/10.30673/sja.70059