Parhaillaan mutta myöhemmin. Olla V-mAssA -rakenne ennakoinnin ja intentioiden ilmaisuissa

Kirjoittajat

  • Heidi Niva Helsingin yliopisto

Avainsanat:

progressiivisuus, intentio, ennakointi, infinitiivirakenne, syntaksi

Abstrakti

Olla V-mAssA on monikäyttöinen rakenne, jolla voidaan ilmaista muun muassa progressiivisuutta. Rakenteella voidaan ilmaista myös ennakointia ja intentioita, mitä ei vielä tähän mennessä ole tutkittu itsenäisenä tutkimusaiheenaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan olla V-mAssA -rakenteen käyttöä nimenomaan ennakoinnin ja intentioiden ilmaisuissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty Suomi24-korpuksesta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on konstruktiokielioppi. 

Kun olla V-mAssA -rakennetta käytetään ilmaisuissa, joissa ennakoidaan tulevia tapahtumia tai tuodaan esille omia tai toisten intentioita, rakenne esiintyy usein rajattuutta ilmaisevien aspektielementtien yhteydessä. Esimerkiksi ilmaus Itekkii oon ostamas varmaan aprilia sx:n sisältää rajattuutta ilmaisevan verbin ostaa sekä rajattuutta osoittavan totaaliobjektin. Aineistossa ennakointia tai intentioita ilmaiseva olla V-mAssA voi kuitenkin saada myös partitiiviobjektin: Olen ostamassa uutta puhelinta. Ilman kontekstia partitiiviobjektillinen ilmaus on temporaalisesti moniselitteinen, sillä sekä parhaillaan tapahtumisen että myöhemmin tapahtumisen tulkinta ovat sille mahdollisia. Tutkimus osoittaa, että partitiiviobjektin valinta olla V-mAssA -rakenteen yhteydessä kytkeytyy usein verbisemantiikkaan sekä siihen, että rakenteen kuvaamat tapahtumat ovat rajoiltaan sumeita. Nykyhetki ja tuleva hetki näyttäytyvät osin limittäisinä. Esimerkiksi ostamisen voi hahmottaa monisisältöisenä ja monivaiheisena prosessina, joka on suunnittelun tasolla käynnissä puhehetkellä, vaikka toteutuukin kokonaisuudessaan vasta tulevaisuudessa.  

Aspektin ohella artikkelissa käsitellään myös muita piirteitä, joita olla V-mAssA -rakenteen käyttöön ennakoinnin ja intentioiden ilmaisuissa liittyy. Tarkastelussa on esimerkiksi se, miten subjektin persoona vaikuttaa ilmaisun merkitykseen joko ennakoinnin tai intention ilmauksena. Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, voiko rakenteella ilmaista tulevaa menneessä ja millaisia sävyjä rakenteen käyttö saa negaation yhteydessä.  

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-17 — Päivitetty 2021-11-19

Versiot

Viittaaminen

Niva, H. (2021). Parhaillaan mutta myöhemmin. Olla V-mAssA -rakenne ennakoinnin ja intentioiden ilmaisuissa . Sananjalka, 63(63). https://doi.org/10.30673/sja.96098 (Original work published 17. marraskuuta 2021)