3D-mittaukseen perustuva karjan tarkkailu

Kirjoittajat

 • Noora Ruuskanen Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Ruokayksikkö, Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki
 • Matti Kurkela Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, PL 14100, 00076 AALTO
 • Minna Toivonen Faba osk, PL 40, 01301 Vantaa
 • Mikko Maksimainen Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, PL 14100, 00076 AALTO
 • Juho-Pekka Virtanen Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, PL 14100, 00076 AALTO
 • Hannu Hyyppä Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, PL 14100, 00076 AALTO
 • Eija Latomäki Faba osk, PL 40, 01301 Vantaa
 • Mari Mukka-Koivumäki Faba osk, PL 40, 01301 Vantaa
 • Teija Rönkä Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Ruokayksikkö, Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki
 • Marika Ahlavuo Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, PL 14100, 00076 AALTO
 • Jussi-Matti Kallio Seinäjoen Ammattikorkeakoulu, Ruokayksikkö, Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki

Avainsanat:

3D-skannaus, lehmän rakenne, digitalisaatio

Abstrakti

Maatiloille on jo tarjolla digitaalisia ratkaisuja, mutta uusia digitalisaatiota ja älyteknologiaa hyödyntäviä innovaatioita tarvitaan lisää. Peltojen täsmäviljelyn lisäksi yksi selkeä kokonaisuus uuden teknologian hyödyntämisessä on tuotantoeläinten seuranta maatiloilla. "3D-mittaukseen perustuva karjantarkkailu" on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on tutkia fotogrammetrian eli kuvilta mittaamisen soveltuvuutta naudan rakenteen mittaamiseen.
Eläinten 3D-mittaukseen liittyy huomioon otettavia erityispiirteitä: 1) Miten määritellään mitattavan eläimen mitat, mikäli eläimellä on niin paksu turkki, että oikeiden mittojen havainnointi koskettamatta on vaikeaa. 2) Mittaus on toteutettava useilla eri mittalaitteilla samanaikaisesti, jotta mallista saadaan lyhyessä ajassa kattava. 3) Mittauksen keston on oltava erittäin lyhyt, koska kohde ei tietoisesti osaa pysytellä liikkumattomana. 4) Eläinten hyvinvointi mittaamisen aikana ei vaarannu. Navettaympäristön haasteita ovat mm. kameran sijoittaminen, mittauksen esteenä olevat rakenteet, eläinten liikkuminen ryhmissä ja valaistus.
Esiselvityshankkeessa tutkitaan niitä toimintatapoja, joita tarvitaan eläimen rakenteen mittaukseen maatilalla. Hankkeessa selvitetään tietojen tallentamista sähköisesti järjestelmään, josta tieto olisi luettavissa paikasta ja ajasta riippumatta. 3D-mittausteknologian avulla pyritään saamaan objektiivinen näkemys naudan rakenteesta. Eläimestä eri ajanjaksoina otettuja kuvia vertaamalla voidaan seurata sen kuntoluokan ja kasvun kehitystä. Kuvasarjoista voidaan myös havaita poikkeamia eläimen normaalista kunnosta ja tietoa voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä.
Erilaisia fotogrammetriaan perustuvia mittaustekniikoita kokeillaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulun Ilmajoen kampuksen tutkimusnavetassa ja eteläpohjalaisilla maitotiloilla. Hankkeeseen osallistuvilta tiloilta voidaan kerätä ainutlaatuista tietoa eläinaineksen ja eläinten hyvinvoinnin kehittämiseen. Samalla selvitetään, soveltuuko valittu teknologia tulevaisuudessa helpottamaan jalostusasiantuntijoiden ja eläinlääkäreiden työtä sekä hyödyttämään maatilayrittäjiä.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-07-18