Tietoa julkaisusta

Esittely

Sosiologia on vertaisarvioitu yhteiskuntatieteellinen aikakauslehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sitä julkaisee Westermarck-seura. Lehti on perustettu vuonna 1964 Suomen sosiologien tieteelliseksi yhdyssiteeksi, ja täyttää siis 60 vuotta tänä vuonna. Lehden kieli on suomi, mutta lehdessä julkaistaan myös ruotsiksi kirjoitettuja tekstejä, ja silloin tällöin julkaistaan kokonaan englanninkielinen numero. Lehti julkaisee tutkimusartikkeleita, keskustelunavauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita, jotka puhuttelevat sosiologisesti orientoitunutta lukijakuntaa. Tärkein sisältö on vertaisarvioidut artikkelit, joita valitaan julkaistavaksi tieteellisin perustein riippumatta siitä, mitä menetelmällistä tai teoreettista sosiologian perinnettä kirjoitus edustaa. Sosiologia on siis yleissosiologinen lehti, jossa julkaistavat artikkelit edustavat suomalaisen nykysosiologian koko kirjoa. Sosiologian jufo-luokitus on 2. 

Lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta, joka kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

 

Lisenssitietoa

Sosiologian sisällöt on numerosta 3/2022 eteenpäin julkaistu avoimesti lisenssillä:

Ei-kaupallinen, ei-muokattava CC BY-NC-ND 4.0 Lisää tietoa lisenssistä: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä.

 

Sosiologian numerot 1/2010 - 2/2022 on uudelleenjulkaistu avoimesti seuraavin ehdoin:

Tekstit ja materiaalit ovat vapaasti luettavissa sellaisenaan. Tekstin rinnakkaisjulkaisuoikeudet pysyvät tekijällä. Tekstien ja muun sisällön uudelleenjulkaisuun on pyydettävä lupa lehden toimitukselta.

Sosiologian tilaajille postitetaan paperilehti välittömästi numeron julkaisun jälkeen. Numeron kaikki sisällöt julkaistaan avoimesti Journal.fi-alustalla neljän kuukauden viiveellä. Paperilehden irtonumeroita myy Akateeminen kirjakauppa.

 

Sosiologia-lehden yhteystiedot

Päätoimittaja
Johanna Nurmi
sähköposti: johanna.m.nurmi at utu.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimitussihteeri
Anna Kuusela
sähköposti: anna.a.kuusela at utu.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimituksen postiosoite:
Sosiologia-lehti / Anna Kuusela
Turun yliopisto
Assistentinkatu 7
20500 Turku

Toimituskunta
Lise Eriksson, Åbo Akademi
Veera Kinnunen, Oulun yliopisto
Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
Taina Meriluoto, Helsingin yliopisto
Elina Paju, Maanpuolustuskorkeakoulu
Riikka Perälä, Y-stäätiö
Virve Peteri, Tampereen yliopisto
Päivi Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto
Irene Prix, Turun yliopisto
Jukka Syväterä, Helsingin yliopisto
Antti Wallin, Tampereen yliopisto
Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto

Toimitusten jäsenet 1964-

Tilaukset, jäsenasiat ja osoitteenmuutokset
The Westermarck Society ry.
Jäsensihteeri Inka Laisi
PL 18, Unioninkatu 35
00014 Helsingin yliopisto
westermarckseura@gmail.com

Hinnat
Kotimaahan yksityishenkilöille 60 € / vuosi, yhteisöille 115 € / vuosi
Ulkomaille 100 € / vuosi
Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveroa 10 %
Irtonumerohinta 16,75 € (sisältää arvonlisäveroa 24 %)

Irtonumeroiden myynti
Akateeminen Kirjakauppa, Helsinki
Taitto: Heli Ilola
Paino: Grano Oy, Vaasa
ISSN 0038-1640