Toimituskunta

Päätoimittaja
Elina Paju
sähköposti: etunimi.sukunimi at helsinki.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimitussihteeri
Paula Merikoski
sähköposti: etunimi.sukunimi at helsinki.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimituskunta
Jutta Ahlbeck, Åbo Akademi
Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto
Hanna-Mari Husu, LUT-yliopisto
Mikko Jauho, Helsingin yliopisto
Veera Kinnunen, Oulun yliopisto
Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
Taina Meriluoto, Helsingin yliopisto
Johanna Nurmi, Turun yliopisto
Riikka Perälä, Y-stäätiö
Virve Peteri, Tampereen yliopisto
Irene Prix, Turun yliopisto
Jukka Syväterä, Helsingin yliopisto
Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto