Toimituskunta

Päätoimittaja
Johanna Nurmi
sähköposti: johanna.m.nurmi at utu.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimitussihteeri
Anna Kuusela
sähköposti: anna.a.kuusela at utu.fi / sosiologialehti@gmail.com

Toimituskunta
Lise Eriksson, Åbo Akademi
Veera Kinnunen, Oulun yliopisto
Mari Käyhkö, Itä-Suomen yliopisto
Taina Meriluoto, Helsingin yliopisto
Elina Paju, Maanpuolustuskorkeakoulu
Riikka Perälä, Y-säätiö
Virve Peteri, Tampereen yliopisto
Päivi Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto
Irene Prix, Turun yliopisto
Jukka Syväterä, Helsingin yliopisto
Antti Wallin, Tampereen yliopisto
Hanna Ylöstalo, Turun yliopisto