Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko?

Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset

Kirjoittajat

  • Mari Käyhkö

Avainsanat:

yhteiskuntaluokat, sukupuoli, korkeakouluopiskelu, perhe, muistelutyömenetelmä

Abstrakti

Se, että työläisnuorten kouluttautumisen tieltä on poistettu erilaisia rakenteellisia esteitä, ei huuhdo pois kasvuympäristön, luokan ja sukupuolen merkitystä yliopisto-opiskelussa. Artikkelissa analysoin työläistaustaisten naisten yliopistossa opiskelua, lähtien liikkeelle luokan kokemuksista. Erittelen sitä, millaisissa kysymyksissä ja millä tavoin luokka, sukupuoleen punoutuen, on opiskelun arjessa kokemuksellisesti aktualisoitunut, sekä kuinka koti, vanhemmat ja kaikkineen se kasvuympäristö, jossa naiset ovat varttuneet, asettuu suhteessa yliopistossa opiskeluun. Tutkimusaineisto on tuotettu pääosin muistelutyömenetelmällä. Luokka konkretisoituu naisten kokemuksissa yksin ja omillaan olemisena, vierauden, ulkopuolisuuden ja vajavaisuuden tunteina; erityisesti puutteelliseksi koettuna kulttuurisena pääomana. Luokka kulttuuriseen ja sosiaaliseen limittyen on läsnä myös mentaalisina, omaan mieleen kerrostuneina kysymyksinä, kuten sisäistyneenä epävarmuutena, oman kyvykkyyden epäilynä sekä varovaisuutena ja turvallisuushakuisuutena. Luokka ei ole merkityksellinen tekijä ainoastaan yliopistoon hakeutumisessa, vaan myös erilaisissa lähtökohdissa kohdata keski(ylä)luokkainen yliopistomaailma. Yksilökeskeisellä puheella sekä mahdollisuuksien tasa-arvon ylikorostamisella piilotetaan yksilöiden erilaiset arkitodellisuudet, kokemukset sekä toimijuuden eriävät ehdot.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-01-01

Viittaaminen

Käyhkö, M. (2014). Kelpaanko? Riitänkö? Kuulunko? Työläistaustaiset naiset, yliopisto-opiskelu ja luokan kokemukset. Sosiologia, 51(1), 4–20. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124109