Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa

Kirjoittajat

  • Jari Pirhonen
  • Marja Jylhä
  • Ilkka Pietilä

Avainsanat:

kuolema, kuolemaan valmistautuminen, toimijuus, vanhuus

Abstrakti

Vanhuus ei rakennu ainoastaan eletyn elämän pohjalle, vaan yhtä lailla lähestyvä kuolema määrittää vanhuutta omanlaisenaan elämänvaiheena. Kuolemaan suhtautumista vanhuudessa on tutkittu paljon ja kuolemaan asennoitumisessa on havaittu olevan tiettyjä perusmalleja, kuten kuoleman kieltäminen tai sen hyväksyminen. Tässä artikkelissa eläkeikäisten ihmisten kuolemaan valmistautumista tutkitaan toimijuuden viitekehyksestä käsin. Analysoimme tutkimusaineistona olleet vanhuuseläkkeellä olevien ihmisten haastattelut (n=36) laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Havaitsimme aineistossa sekä käytännöllistä että psyykkistä kuolematoimijuutta: kuolemaan valmistauduttiin niin konkreettisin toimin kuin ottamalla omaa kuolemaa haltuun. Kuoleman haltuun ottaminen tapahtui ajattelemalla sitä sekä tunnetyöskentelyn avulla. Lisäksi tavoitimme eutanasiakeskustelun ympärille rakentuvaa poliittista kuolematoimijuutta. Empiirisen tutkimuksemme perusteella esitämme, että kuolema ei ole vain jotakin väistämätöntä, vaan kuoleman läheisyys tarjoaa myös mahdollisuuksia vahvistaa omaa toimijuuttaan monella tasolla.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-01-01

Viittaaminen

Pirhonen, J., Jylhä, M., & Pietilä, I. (2022). Kuolemaan valmistautuminen toimijuutena vanhuudessa. Sosiologia, 59(1), 4–18. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124637