Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa

Kirjoittajat

  • Mona Heimonen
  • Anu A. Harju

Avainsanat:

ambivalenssi, arjen kansalaisuus, kansalaisuus, kuulumisen politiikka, sukupuolivähemmistöt, transkansalaisuus

Abstrakti

Kansalaisuus ymmärretään usein oikeuksien ja velvollisuuksien verkostona, yksilön suhteena ympäröivään yhteiskuntaan. Eletyn elämän kokemuksia tarkastellessa kansalaisuus kuitenkin rakentuu arjen tapahtumien jatkumona. Tässä laadullisessa tutkimuksessa käsittelemme transihmisten kansalaisuutta nyky-Suomessa eletyn elämän ja arjen kokemusten kautta. Tarkastelemme arjen kansalaisuuden rakentumista transihmisten arjen tapahtumissa ja suhteissa toisiin ihmisiin, mutta myös instituutioihin. Yhdistämme arjen kansalaisuuteen ambivalenssin käsitteen ja pohdimme, mitkä tekijät määrittävät transkansalaisuutta ja sulkevat sukupuolivähemmistöjä ulos. Haastatteluaineiston temaattisessa analyysissä jaottelemme transihmisten arjen kansalaisuuden kokemukset kolmeen teemaan: 1) oikeudet; 2) yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuudet; ja 3) yhteiskuntaan kuulumisen tai kuulumattomuuden kokemukset. Tutkimuksessa ambivalentti transkansalaisuus piirtyy transihmisten oikeuksien ja eletyn elämän välisiin jännitteisiin sekä yhteiskuntaan kuulumisen katoavaan luonteeseen. Transkansalaisuuden portinvartijana toimii erilaisten tahojen lisäksi yhteiskunnan cisnormatiivisuus, jolla on transihmisen elämää kaventava vaikutus. Vaikka Suomen demokratia mahdollistaakin esimerkiksi poliittisen kampanjoinnin, transihmisen mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään, kuten sukupuolenkorjausprosessiin, ovat rajalliset. Ambivalentti kansalaisuus näkyy transihmisen arjessa myös sukupuolinormeja vastustavien kansalaisuuden tekojen ja normeihin mukautumisen välisinä kompromisseina.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-01

Viittaaminen

Heimonen, M., & Harju, A. A. (2022). Ambivalentti transkansalaisuus: sukupuolivähemmistöjen kansalaisuuskamppailuista Suomessa. Sosiologia, 59(2), 110–125. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/124646