Voimaantumisen mahdollisuuksien rakentuminen vuorovaikutuksessa välityömarkkinoiden työvalmennuksessa

Kirjoittajat

  • Sanni Tiitinen
  • Aija Logren

Avainsanat:

etnometodologia, toimintamahdollisuudet, työvalmennus, voimaantuminen, vuorovaikutus, välityömarkkinat

Abstrakti

Välityömarkkinoiden palveluiden tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden
työllistymistä. Tarkastelemme voimaantumisen mahdollisuuksien rakentumista vuorovaikutuksessa
yhdessä välityömarkkinoiden palvelussa eli työpajoilla. Etnometodologisessa vuorovaikutustutkimuksessamme
olemme tarkastelleet työpajojen työvalmennustilanteissa valmentajien ja valmentautujien välistä
vuorovaikutusta. Tulkitsemme tuloksia toimintamahdollisuuksien lähestymistavan kautta. Kuvaamme
hyvinvoinnin, toimijuuden ja vallan ulottuvuuksien hienovaraista ja tilannesidonnaista rakentumista
valmennusvuorovaikutuksessa sekä niiden suhdetta voimaantumiseen. Hyvinvoinnin ulottuvuutta rakennetaan
aineistossa kohtelemalla epävarmuutta ja hankaluuksia ymmärrettävinä, normaaleina ja hyväksyttävinä.
Toimijuuden ulottuvuuteen kuuluvaa omaehtoisuutta rakennetaan a) kohtelemalla epävarmuutta
ja hankaluuksia selätettävissä olevina, b) korostamalla oppimista ja kokeilemista keinoina onnistua,
ja c) kohtelemalla valmentautujia vastuullisina yhteisten toimintojen suunnittelusta ja järjestämisestä.
Toimijuuden ulottuvuuteen kuuluvaa merkityksellisyyttä rakennetaan korostamalla yhteistä tekemistä ja
tehtävien tärkeyttä työpajayhteisölle. Vallan ulottuvuutta puolestaan rakennetaan kohtelemalla yhteiseen
toimintaan liittyviä päätöksiä valmentautujien suunnitelmiin ja tietoihin pohjautuvina. Tuloksemme
osoittavat, että näiden ulottuvuuksien kautta voidaan rakentaa yhtä aikaa sallivaa ja kannustavaa sekä
vastuullisuutta ja merkityksellisyyttä korostavaa suhdetta työtehtäviin ja työyhteisössä toimimiseen, ja
siten tukea voimaantumista.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-01

Viittaaminen

Tiitinen, S., & Logren, A. (2022). Voimaantumisen mahdollisuuksien rakentuminen vuorovaikutuksessa välityömarkkinoiden työvalmennuksessa. Sosiologia, 59(4), 294–312. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/125406