Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta

Kirjoittajat

  • Ville Pöysä Jyväskylän yliopisto
  • Timo Aho Jyväskylän yliopisto
  • Annukka Lahti Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Bruno Latour, maskuliinisuus, miehet, sukupuoli, toimijaverkosto

Abstrakti

Bruno Latourin yksi keskeinen analyyttinen ohjenuora on kiinnittää huomio toimijoihin: mitä heillä on sanottavanaan ja mitä he saavat yhdessä aikaan. Latour tarkastelee erilaisten tieteellisten itsestäänselvyyksien, "mustien laatikoiden", kehkeytymisiä osana laajempaa verkostoa. Sukupuoli on kuitenkin eräs tällainen itsestäänselvyys, jonka Latour on ottanut teksteissään annettuna. Tässä artikkelissa pohdimme, mihin Latourin ajattelu pystyy, kun myös sukupuolen ajatellaan kehkeytyvän suhdeverkostoissa ja tapahtumisissa. Hyödynnämme Latourin verkostoajattelua ja suuntaamme huomiomme kolmen tutkimusesimerkin kautta erilaisiin mieheyden verkostoihin. Kysymme, miten Latourin ajatus toimijaverkostosta muuttaa vakiintuneita käsityksiä mieheyksistä ja sukupuolesta. Analyysin pohjalta väitämme, että verkostollisen ja  sukupuolentutkimuksellisen lähestymistavan yhdistäminen tekee näkyväksi kiinnostavia ulottuvuuksia mieheyden kehkeytymisissä sekä luo ymmärrystä sukupuolen muotoutumisesta erilaisten inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden yhteistoiminnan tuloksena. Latourin kanssa ajattelu osoittaa, että sukupuolen verkostomaiset kehkeymät eivät ole staattisia, pysyviä olotiloja tai lopputuloksia, tai vain ihmisten välisiä.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-12-28

Viittaaminen

Pöysä, V., Aho, T., & Lahti, A. (2023). Mieheyden moninaiset verkostot – Latourin feministinen luenta. Sosiologia, 60(3-4), 212–229. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/142395