Kirjojen suosittelu verkostomaisessa lukemiskulttuurissa

Kirjoittajat

  • Maaria Linko Helsingin yliopisto
  • Ilona Lindh Helsingin yliopisto

Avainsanat:

lukeminen, lukijat, lukemistutkimus, sosiaalinen media, yhteisöllisyys

Abstrakti

Artikkeli käsittelee lukijalta toiselle suuntautuvaa vertaissuosittelua sekä suosittelun merkityksiä lukemiskulttuurin muutoksessa. Tutkimus yhdistää kulttuurituotteiden käyttäjälähtöisen arvioinnintutkimuksen ja lukemisen kulttuurisosiologisen tutkimuksen käsitteitä. Monimenetelmäisen analyysin aineistona ovat lukemistutkimushankkeessa toteutettu verkkokysely (n = 955) sekä Facebookin Kirjallisuuden ystävät -ryhmässä käydyt keskustelut niistä kahdesta kirjasta, jotka nousivat kyselyssä eniten esiin. Kokonaiskuvaa täydentävät myös kustantajilta saadut myyntitilastot. Tulokset osoittavat, että suositukset ja keskustelut sosiaalisen median lukijayhteisöissä käynnistävät suositusten ketjuuntumista, mikä voi merkittävästi vaikuttaa yksittäisen kirjan suosioon. Harrastajat ja ammattilaiset muodostavat yhteisöjä ja verkostoja, jotka sallivat monenlaista kirjapuhetta. Kirjojen suositteleminen saa lukijayhteisöissä monia muotoja, jotka ylläpitävät ja rikastavat lukemiskulttuuria.

Tiedostolataukset

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-13

Viittaaminen

Linko, M., & Lindh, I. (2024). Kirjojen suosittelu verkostomaisessa lukemiskulttuurissa. Sosiologia, 61(1), 7–24. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/sosiologia/article/view/143926