Tietoa julkaisusta

Tekniikan Waiheita on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teknologian historian aikakauslehti, jota julkaisee Tekniikan Historian Seura ry. Tekniikan Waiheita -lehti vastaanottaa julkaistavaksi kirjoituksia (artikkeleita, kirja-arvosteluja, uutisia) teknologian historian eri aloilta. Lehdessä julkaistaan artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Myös alan museo- ja arkisto- sekä opetustoiminta kuuluvat lehtemme aihepiiriin. Tervetulleita ovat myös matkakertomukset, seminaariraportit ja keskustelunavaukset. Tutkimuksellisen aineiston ohella lehti julkaisee muisteluita ja kertomuksia suomalaiseen teollisuuteen ja tekniikkaan liittyvistä asioista ja ihmisistä.

Tekniikan Waiheita julkaisee sekä normaaleja että erikoisnumeroita. Tulevista erikoisnumeroista julkaistaan artikkelikutsu (CFP) lehden Facebook-sivuilla ja niistä saa lisätietoja myös päätoimittajalta. Erikoisnumeroita voi ehdottaa päätoimittajalle lähettämällä sähköpostitse teemanumeron lyhyt synopsis ja lista mahdollisista kirjoittajista. Lehden toimituskunta työskentelee teemanumeroiden osalta tiiviissä yhteistyössä numeron vierailevien toimittajien kanssa.

Artikkelikäsikirjoitukset voi lähettää arvioitavaksi OJS:n (Open Journal System) kautta (linkki sivun oikeassa ylälaidassa) tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse päätoimittajaan tai muuhun toimituskuntaan (katso yhteystiedot).

Lehti julkaisee tekstejä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Artikkelien sisällöstä ja niissä esiintyvistä mielipiteistä vastaa kirjoittaja. Kuvien julkaisuoikeudesta vastaa kuvien luovuttaja. Kuvituksesta ja valokuvien käsittelystä pyydetään sopimaan erikseen toimituksen kanssa. Lehti ei palauta pyytämättä lähetettyjä tekstinäytteitä tai valokuvia.

Tekniikan Waiheita on tieteellinen aikakauslehti ja noudattaa tällaiseen toimintaan luonnostaan kuuluvia muotoja. Lehden toimitus ei kirjoita tilauksesta lehteen artikkeleita. Tekniikan Waiheiden kautta voi kyllä helposti löytyä kirjoittaja tai tutkija, jos sellainen halutaan johonkin tehtävään palkata.

Vertaisarviointi

Tekniikan Waiheita noudattaa julkaisemissaan artikkeleissaan molemminpuolista anonyymiä (ns. double blind) vertaisarviointia, jossa sekä kirjoittaja(t) että arvioijat säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan. Artikkelit arvioitetaan vähintään kahdella anonyymilla asiantuntijalla. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Päätoimittaja päättää asiantuntijalausuntojen perusteella kirjoituksen julkaisemisesta. Päätoimittaja vastaa yksin referee-menettelystä.

Katsauksissa, kirja-arvosteluissa, esittelyissä sekä muissa lyhyemmissä kirjoituksissa ei noudateta vertaisarviointia, vaan päätoimittaja päättää niiden julkaisemisesta yksin. Kaikki kirjoitukset tarjotaan päätoimittajalle. Kirjoittaja vastaa itse arvioitavaksi lähetettävän kirjoituksen anonymisoinnista. Tekniikan Waiheiden kirjoitusten arviointiprosessi kestää keskimäärin kahdesta kuuteen kuukauteen.

Toimitus antaa kustakin kirjoituksesta muokkausehdotuksia, joiden noudattaminen on julkaisemisen edellytys samoin kuin luonnollisesti arviointilausuntojen sisältämien muokkausehdotusten noudattaminen. Kirjoittajan tulee aina lähettää viimeistellyn version liitteenä päätoimittajalle raportti tehdyistä muutoksista ja siitä, miten asiantuntijoiden lausunnot on otettu huomioon. Jos kirjoittaja ei voi noudattaa kaikkia edellytettyjä kommentteja, hänen tulee mainita sivuutetut kommentit selvästi raportissa ja perustella ratkaisunsa. Päätoimittaja ratkaisee tämän perusteella, edellytetäänkö vielä muutoksia ennen kirjoituksen julkaisemista. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä. Toimitus ei etukäteen sitoudu kirjoituksen julkaisemiseen edes pyydettyjen kirjoitusten osalta.

Tekniikan Waiheissa on otettu 29.9.2016 alkaen käyttöön Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille. Lehti sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Aiheesta tarkemmin, katso: Tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle.

Julkaisuarkisto ja kopiot

Journal.fi -palvelussa julkaistuilta Tekniikan Waiheita -lehden vanhojen numeroiden kirjoittajilta ja oikeuden haltijoilta on haettu lupaa lehdessä aiemmin julkaistujen artikkeleiden julkaisemiseksi uudelleen sähköisesti. Kaikkia kirjoittajia ja oikeuden haltijoita ei ole parhaista yrityksistä huolimatta tavoitettu. Mikäli teillä on tähän liittyviä kysymyksiä tai huomioita, tai haluatte kirjoituksenne sen oikeuksien omistajana poistettavaksi palvelusta, pyydämme teitä ottamaan asiassa yhteyttä julkaisun järjestelmävastaavaan (Aaro Sahari, aaro.sahari(at)gmail.com).

Tekniikan Waiheita noudattaa Suomen Tiedekustantajien Liiton linjauksia julkaisun osien kopioimisesta. Artikkelien tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa.