Toimituskunta

Olli Turunen, päätoimittaja, olli.turunen(at)iki.fi
Suvi Aitto-oja, toimitussihteeri, ulkoasu ja taitto, suvi.aitto-oja(at)hotmail.com
Tuomas Pakarinen, kirja-arviot, toimittaja, tuomas.h.pakarinen@gmail.com
Nicklas Yli-Kauppila, toimittaja, nriyli@utu.fi
Matti La Mela, toimittaja, matti.lamela(at)fek.uu.se

Toimituskunnan työtä tukee toimitusneuvosto, johon kuuluvat:
Niklas Jensen-Eriksen
Tiina Männistö-Funk
Saara Matala
Petri Paju
Jarmo Peltola
Aaro Sahari
Anna Sivula

 

Julkaisun toimintaa valvoo Tekniikan Historian Seuran hallitus, http://www.ths.fi/yhteys.htm