Arkistot

1-25 / 71
 • Tekniikan Waiheita 1/2023 kansi

  Tekniikan taitekohtia ja maailman mullistuksia
  Vol 41 Nro 1 (2023)

  Tekniikan Waiheita 1/2023 käsittelee lasten ja nuorten työskentelyä sahateollisuudessa sekä varhaisen ydinteknologian vaiheita Suomessa.

 • Tekniikan vaiheita ja merkityksiä
  Vol 40 Nro 2 (2022)

  Tekniikan Waiheita 2/2022, jossa muun muassa atomipapistosta ja Verlan tehdasmuseon historiasta.

 • Tekniikka ja isänmaa
  Vol 40 Nro 1 (2022)

  Tekniikan Waiheiden numerossa mm. nuoren insinöörin isänmaallisuudesta ja autoalan historiaa.

 • Tiede, teknologia ja maanpuolustus
  Vol 39 Nro 4 (2021)

  Sampsa Kaatajan toimittama maanpuolustuksen erikoisnumero.

 • Näkökulmia suomalaiseen teollisuusarkeologiaan
  Vol 39 Nro 3 (2021)

  Teollisuusarkeologian erikoisnumero. Vierailevana päätoimittajana Tiina Äikäs Oulun yliopistosta.

 • Uudet kysymykset, uudet vastaukset
  Vol 39 Nro 2 (2021)

  Tutkimus alkaa hyvistä kysymyksistä. Tekniikan Waiheiden vuoden toinen numero tarjoaa laajan ja monipuolisen kokoelman tekniikan historiaa kesälukemiseksi. 

   

 • Tekniikan Waiheita vol. 39 no. 1 (2021)

  Suuret museokoneet
  Vol 39 Nro 1 (2021)

  Teollinen maailma on täynnä monen kokoisia koneita. Ihminen on tuottanut mitä mielikuvituksellisempia työtä tekeviä laitteita alati kiihtyvällä tahdilla työn muuttuessa ja automatisoituessa. Koneet ovat olennainen osa yhteiskuntaa ja kulttuuriperintöä. Museot ovat täynnä kirjoituskoneita, radioita ja muita arjen välineitä. Suurikokoiset koneet ovat sitä vastoin varsin vaikeita museoesineitä. Miten voimme tallentaa suuria koneita osaksi teknologisen aikamme kulttuuriperintöä? Mitä nämä koneet kertovat menneisyydestä ja sen säilyttäjistä? Milloin ja miksi tällaiseen koneeseen kannattaa kajota konservointi- tai restaurointitarkoituksella ja mitä tällöin tulisi ottaa huomioon? Näitä kysymyksiä Tekniikan Waiheita -lehden teemanumero avaa osallistuen täten museoalalla vuosia jatkuneeseen kansainväliseen keskusteluun kookkaiden koneiden museoinnista.

 • Jotain uutta, jotain vanhaa
  Vol 38 Nro 3-4 (2020)

  Syksyn kaksoisnumero esittelee tekniikan historian eri puolia vertaisarvioidun tutkimuksen, laajojen katsausten ja kirja-arvioiden kautta. 

 • Tekniikan Waiheita vol. 38 no. 2 (2020)

  Arkipäivän tekniikka
  Vol 38 Nro 2 (2020)

  Vuoden toinen numero tarkastelee arkipäivän tekniikan historiaa. Vierailevana päätoimittajana on Petri Saarikoski Turun yliopistosta. 

 • Tekniikan historia ja yhteiskunta
  Vol 38 Nro 1 (2020)

  Vuoden ensimmäinen Tekniikan Waiheita -lehti käsittelee tekniikan historiaa osana yhteiskuntaa. Numero avaa keskusteluja esimerkiksi historian opetuksesta osana insinöörikoulutusta ja tekniikan historiasta museokasvatuksen näkökulmasta.  

 • Tekniikan Waiheita vol. 37 no. 4 (2019)

  Teolliset paikkakunnat
  Vol 37 Nro 4 (2019)

  Teollinen yhdyskunta muodostaa aina ainutkertaisen tuotantoteknologian, raaka-aineen, markkinoiden ja sosiaalisen yhteisön paikallisen kudelman. Kun tuotanto lakkaa ja kudelma purkautuu, syntyy puolestaan ainutkertainen tila uusille innovaatioille. Tämä teemanumero kerää yhteen erilaisia näkökulmia teollisen paikkakudelman kehityskaareen.

 • Media-arkeologia – uuden ja vanhan median rajapinnalla
  Vol 37 Nro 3 (2019)

  Yli kolmekymmentä vuotta sitten lankapuhelin oli yksi tärkeimmistä kodin mediavälineistä. Perheissä veivattavalla numerolautasella tai näppäimillä varustettu muovinen pömpeli sijoitettiin usein eteiskäytävälle erilliselle puhelinpöydälle. Älykännyköiden ja mobiilimedian aikakaudella lankapuhelin ja muut tuon ajan laitteet, koneet, ohjelmasovellukset sekä käyttöesineet edustavat mennyttä käyttökulttuuria, jota muistellaan usein katkeransuloiseen sävyyn. Media-arkeologia pyrkii vastamaan tästä vuorovaikutuksista syntyviin kysymyksiin, ja muistuttamaan että nykyisestä uudesta mediasta tulee hyvinkin nopeasti vanhaa.

 • Sodan ja turvallisuuden teknologiat
  Vol 37 Nro 2 (2019)

  Sodankäyntiin on aina kuulunut monenlaista teknologiaa itse aseista ja linnoituksista joukkojensiirtovälineisiin ja huoltojärjestelmiin. Sodan muutos on sidoksissa teknologian kehitykseen, teollistumiseen ja yhteiskunnan teknologiaa koskeviin käsityksiin. Sodan koskettaessa koko yhteiskuntaa siviilien ja infrastruktuurin suojelu sekä yhteiskunnan toimintakyky näyttäytyvät tärkeinä turvallisuuskysymyksinä omine teknologisine ulottuvuuksineen. Silti kaikista uusista sotateknologioista ei tule ratkaisua koettuihin uhkakuviin eikä uusi teknologia noin vain korvaa jo käytössä olevaa. Kaikki hankinnat eivät myöskään onnistu, minkä takia improvisaatiolla ja niukkuuden hallinnalla on merkityksensä sotateknologioiden kehityksessä.

  Yksityinen tai julkinen sotateollisuus on olennainen sodankäynnin edellytys. Sen ja sotavoimien välille muodostuu monenlaisia hallinnan ja vuorovaikutuksen sidoksia niin rauhan kuin sodan aikana. Teknologian ja tuotannon taustalla häämöttävät tiede ja tuotekehitys sitovat yliopistot, ajatushautomot ja laboratoriot osaksi sodan teknologisia verkostoja. Aseita, sotakoneita ja -järjestelmiä koskevien aikalaiskokemusten pelkistyminen arkkityyppisiksi kertomuksiksi tuottaa yhteisöllisesti jaettuja selviytymiskertomuksia traumaattisista kokemuksista hämärtäen näin sodan teknologisen muutoksen yhteiskunnallista vaikutusta.

 • Tekniikan Waiheita vol. 37 no. 1 (2019)

  Teknologian historian monet tarinat
  Vol 37 Nro 1 (2019)

  Tekniikan Waiheita vuosikerta 37 on lehden ensimmäinen täysin avoimesti digitaalisesti julkaistu. Numero 37:1 avaa ainoan pohjoismaisen alan julkaisun monia aihepiirejä ja sidoksia akateemisista tutkimusartikkeleista, museokentän kehitykseen ja teknologian historian kehityksestä kirja-arvosteluihin. Lehden ulkoasua on uudistettu erinäisin pienin tavoin digitaalisen julkaisun käytettävyyden parantamiseksi.

 • Tekniikan Waiheita vol. 36 no. 4 (2018)

  Musiikki- ja äänitetuotanto sekä muuttuvat tuotantoteknologiat ja toimintaympäristöt
  Vol 36 Nro 4 (2018)

  Tekniikan Waiheita numero 2018:4 käsittelee musiikin ja äänitteiden tuotannon kehitystä teknologisesta näkökulmasta.

1-25 / 71