• Arkipäivän tekniikka
  Vol 38 Nro 2 (2020)

  Vuoden toinen numero tarkastelee arkipäivän tekniikan historiaa. Vierailevana päätoimittajana on Petri Saarikoski Turun yliopistosta. 

 • Tekniikan historia ja yhteiskunta
  Vol 38 Nro 1 (2020)

  Vuoden ensimmäinen Tekniikan Waiheita -lehti käsittelee tekniikan historiaa osana yhteiskuntaa. Numero avaa keskusteluja esimerkiksi historian opetuksesta osana insinöörikoulutusta ja tekniikan historiasta museokasvatuksen näkökulmasta.  

 • Tekniikan Waiheita vol. 37 no. 4 (2019) Teolliset paikkakunnat
  Vol 37 Nro 4 (2019)

  Teollinen yhdyskunta muodostaa aina ainutkertaisen tuotantoteknologian, raaka-aineen, markkinoiden ja sosiaalisen yhteisön paikallisen kudelman. Kun tuotanto lakkaa ja kudelma purkautuu, syntyy puolestaan ainutkertainen tila uusille innovaatioille. Tämä teemanumero kerää yhteen erilaisia näkökulmia teollisen paikkakudelman kehityskaareen.

 • Media-arkeologia – uuden ja vanhan median rajapinnalla
  Vol 37 Nro 3 (2019)

  Yli kolmekymmentä vuotta sitten lankapuhelin oli yksi tärkeimmistä kodin mediavälineistä. Perheissä veivattavalla numerolautasella tai näppäimillä varustettu muovinen pömpeli sijoitettiin usein eteiskäytävälle erilliselle puhelinpöydälle. Älykännyköiden ja mobiilimedian aikakaudella lankapuhelin ja muut tuon ajan laitteet, koneet, ohjelmasovellukset sekä käyttöesineet edustavat mennyttä käyttökulttuuria, jota muistellaan usein katkeransuloiseen sävyyn. Media-arkeologia pyrkii vastamaan tästä vuorovaikutuksista syntyviin kysymyksiin, ja muistuttamaan että nykyisestä uudesta mediasta tulee hyvinkin nopeasti vanhaa.

 • Sodan ja turvallisuuden teknologiat
  Vol 37 Nro 2 (2019)

  Sodankäyntiin on aina kuulunut monenlaista teknologiaa itse aseista ja linnoituksista joukkojensiirtovälineisiin ja huoltojärjestelmiin. Sodan muutos on sidoksissa teknologian kehitykseen, teollistumiseen ja yhteiskunnan teknologiaa koskeviin käsityksiin. Sodan koskettaessa koko yhteiskuntaa siviilien ja infrastruktuurin suojelu sekä yhteiskunnan toimintakyky näyttäytyvät tärkeinä turvallisuuskysymyksinä omine teknologisine ulottuvuuksineen. Silti kaikista uusista sotateknologioista ei tule ratkaisua koettuihin uhkakuviin eikä uusi teknologia noin vain korvaa jo käytössä olevaa. Kaikki hankinnat eivät myöskään onnistu, minkä takia improvisaatiolla ja niukkuuden hallinnalla on merkityksensä sotateknologioiden kehityksessä.

  Yksityinen tai julkinen sotateollisuus on olennainen sodankäynnin edellytys. Sen ja sotavoimien välille muodostuu monenlaisia hallinnan ja vuorovaikutuksen sidoksia niin rauhan kuin sodan aikana. Teknologian ja tuotannon taustalla häämöttävät tiede ja tuotekehitys sitovat yliopistot, ajatushautomot ja laboratoriot osaksi sodan teknologisia verkostoja. Aseita, sotakoneita ja -järjestelmiä koskevien aikalaiskokemusten pelkistyminen arkkityyppisiksi kertomuksiksi tuottaa yhteisöllisesti jaettuja selviytymiskertomuksia traumaattisista kokemuksista hämärtäen näin sodan teknologisen muutoksen yhteiskunnallista vaikutusta.

 • Tekniikan Waiheita vol. 37 no. 1 (2019) Teknologian historian monet tarinat
  Vol 37 Nro 1 (2019)

  Tekniikan Waiheita vuosikerta 37 on lehden ensimmäinen täysin avoimesti digitaalisesti julkaistu. Numero 37:1 avaa ainoan pohjoismaisen alan julkaisun monia aihepiirejä ja sidoksia akateemisista tutkimusartikkeleista, museokentän kehitykseen ja teknologian historian kehityksestä kirja-arvosteluihin. Lehden ulkoasua on uudistettu erinäisin pienin tavoin digitaalisen julkaisun käytettävyyden parantamiseksi.

 • Tekniikan Waiheita vol. 36 no. 4 (2018) Musiikki- ja äänitetuotanto sekä muuttuvat tuotantoteknologiat ja toimintaympäristöt
  Vol 36 Nro 4 (2018)

  Tekniikan Waiheita numero 2018:4 käsittelee musiikin ja äänitteiden tuotannon kehitystä teknologisesta näkökulmasta.

1-25 / 61