Tekniikan Waiheita -lehti vastaanottaa julkaistavaksi kirjoituksia (artikkeleita, kirja-arvosteluja, uutisia) teknologian historian eri aloilta. Lehdessä julkaistaan artikkeleita, jotka käsittelevät tekniikan, teknologian ja teollisuuden historiaa ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Myös alan museo- ja arkisto- sekä opetustoiminta kuuluvat lehtemme aihepiiriin. Tervetulleita ovat myös matkakertomukset, seminaariraportit ja keskustelunavaukset. Tutkimuksellisen aineiston ohella lehti julkaisee muisteluita ja kertomuksia suomalaiseen teollisuuteen ja tekniikkaan liittyvistä asioista ja ihmisistä. Mikäli Sinulla on mielessä mahdollinen artikkelinaihe, tiedotettavaa tai uutisoitavaa tekniikan historian alalta, ota yhteyttä päätoimittajaan tai muuhun toimituskuntaan (katso yhteystiedot).

Tekniikan Waiheita ottaa myös arvosteltavaksi alalta kirjoitettuja julkaisuja, painotuotteita ja näyttelykäsikirjoituksia. Kirja- ja näyttelyarvioita sekä seminaariraportteja kannattaa myös tarjota lehdelle omatoimisesti. Ennen valmiin arvostelun lähettämistä päätoimittajalle kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä lehden toimitukseen. Lehti voi myös auttaa arvostelukappaleiden hankinnassa.

Julkaisuarkiston lupa-asiat

Journal.fi -palvelussa julkaistuilta Tekniikan Waiheita -lehden vanhojen numeroiden kirjoittajilta ja oikeuden haltijoilta on haettu lupaa lehdessä aiemmin julkaistujen artikkeleiden julkaisemiseksi uudelleen sähköisesti. Kaikkia kirjoittajia ja oikeuden haltijoita ei ole parhaista yrityksistä huolimatta tavoitettu. Mikäli teillä on tähän liittyviä kysymyksiä tai huomioita, tai haluatte kirjoituksenne sen oikeuksien omistajana poistettavaksi palvelusta, pyydämme teitä ottamaan asiassa yhteyttä julkaisun järjestelmävastaavaan (Aaro Sahari, aaro.sahari(at)helsinki.fi).

Kopioiden tekeminen

Tekniikan Waiheita noudattaa Suomen Tiedekustantajien Liiton linjauksia julkaisun osien kopioimisesta. Artikkelien tulostaminen ja tallentaminen on sallittua yksityiseen käyttöön tekijänoikeuslain mukaisesti. Opetus- ja tutkimustarkoituksiin artikkeleita saa tulostaa, kopioida ja tallentaa sekä käyttää Kopioston kopiointiluvan ehtojen mukaisesti. Muusta käytöstä tulee sopia erikseen tekijänoikeuden haltijan kanssa.

Vertaisarviointi

Tekniikan Waiheita noudattaa julkaisemissaan artikkeleissaan molemminpuolista anonyymiä (ns. double blind) vertaisarviointia, jossa sekä kirjoittaja(t) että arvioijat säilyvät nimettöminä arviointiprosessin ajan. Artikkelit arvioitetaan vähintään kahdella anonyymilla asiantuntijalla. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavana olevan käsikirjoituksen suhteen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita asiantuntijoita. Päätoimittaja päättää asiantuntijalausuntojen perusteella kirjoituksen julkaisemisesta. Päätoimittaja vastaa yksin referee-menettelystä.

Katsauksissa, kirja-arvosteluissa, esittelyissä, sekä muissa lyhyemmissä kirjoituksissa ei noudateta vertaisarviointia, vaan päätoimittaja päättää niiden julkaisemisesta yksin. Kaikki kirjoitukset tarjotaan päätoimittajalle. Kirjoittaja vastaa itse arvioitavaksi lähetettävän kirjoituksen anonymisoinnista. Tekniikan Waiheiden kirjoitusten arviointiprosessi kestää keskimäärin kahdesta kuuteen kuukauteen.

Toimitus antaa kustakin kirjoituksesta muokkausehdotuksia, joiden noudattaminen on julkaisemisen edellytys samoin kuin luonnollisesti arviointilausuntojen sisältämien muokkausehdotusten noudattaminen. Kirjoittajan tulee aina lähettää viimeistellyn version liitteenä päätoimittajalle raportti tehdyistä muutoksista ja siitä, miten asiantuntijoiden lausunnot on otettu huomioon. Jos kirjoittaja ei voi noudattaa kaikkia edellytettyjä kommentteja, hänen tulee mainita sivuutetut kommentit selvästi raportissa ja perustella ratkaisunsa. Päätoimittaja ratkaisee tämän perusteella, edellytetäänkö lisämuokkausta ennen kirjoituksen julkaisemista. Toimituksella on oikeus muokata ja lyhentää tekstiä. Toimitus ei etukäteen sitoudu kirjoituksen julkaisemiseen edes pyydettyjen kirjoitusten osalta.

Tekniikan Waiheissa on otettu 29.9.2016 alkaen käyttöön Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnus vertaisarvioiduille julkaisuille. Lehti sitoutuu noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Aiheesta tarkemmin, katso: Tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle.

Hyvä tietää

Artikkelien sisällöstä ja niissä esiintyvistä mielipiteistä vastaa kirjoittaja. Kuvien julkaisuoikeudesta vastaa kuvien luovuttaja. Kuvituksesta ja valokuvien käsittelystä pyydetään sopimaan erikseen toimituksen kanssa. Lehti ei palauta pyytämättä lähetettyjä tekstinäytteitä tai valokuvia.

Lehti tarjoaa tilaa teknologian historian tutkimuksen tieteenalana vaatimalle akateemiselle keskustelulle. Tekniikan Waiheita on tieteellinen aikakauslehti ja noudattaa tällaiseen toimintaan luonnostaan kuuluvia muotoja. Lehden toimitus ei kirjoita tilauksesta lehteen artikkeleita. Tekniikan Waiheiden kautta voi kyllä helposti löytyä kirjoittaja tai tutkija, jos sellainen halutaan johonkin tehtävään palkata.

Viittauskäytäntö artikkeleissa (2019 alkaen)

Tekniikan Waiheita seuraa viittauskäytännössään Chicago Manual -tyyliä. Viitteet  ilmoitetaan alaviitteissä (”notes and bibliography”). Alla on annettu esimerkkejä lehden viittaustyylistä. Chicago Manual -tyylistä voi lukea tarkemmin osoitteesta https://www-chicagomanualofstyle-org.libproxy.helsinki.fi/tools_citationguide/citation-guide-1.html. Lehdessä käytettävään viitteiden ja lähteiden merkitsemistapaan voi tutustua myös viimeisimpien julkaistujen artikkelien avulla.

 

Alaviite

Ensimmäistä kertaa teokseen viitatessa ilmoitetaan täydellinen viite. Toisesta viittauskerrasta eteenpäin hyödynnetään lyhyttä muotoa.

Sähköisissä lähteissä ilmoitetaan kokoelman tai tietokannan nimi ja mahdollinen suora verkko-osoite.

  1. alaviite yleisesti:

Etunimi Sukunimi, Nimeke Julkaisutiedot Sivu. (Kokoelma, Verkko-osoite)

  1. alaviite yleisesti:

Sukunimi, Lyhennetty nimeke Sivu.

 

Lähdeluettelo

Lähdeluettelossa tulee selkeästi erottaa toisistaan arkistolähteet, painamattomat lähteet, lehdet ja kirjallisuus omiksi kokonaisuuksiksi. Jokaisen kokonaisuuden alla olevat lähteet tulee asettaa aakkosjärjestykseen.

Sähköisissä lähteissä ilmoitetaan kokoelman tai tietokannan nimi ja verkko-osoite.

Artikkelien kirjoittajia pyydetään ilmoittamaan lähdeluettelossa lähteen mahdollinen DOI-tunnus kokonaisessa muodossaan https://doi.org/tunnus/tunnus.

Sukunimi, Etunimi. Nimeke Julkaisutiedot (Sivu). (Kokoelma, Verkko-osoite) DOI.

 

Viittausesimerkkejä

1) Viittaukset tutkimusartikkeleihin

-Viite alaviitteessä (Etunimi Sukunimi)

Tekijä(t), “Otsikko,” Lehden nimi Vuosikerta, Numero (Vuosi): Sivut.

Maxine Berg, ”The Genesis of ‘Useful Knowledge’,” History of Science 45, no. 2 (2007): 123–133.

-Viitatut artikkelit lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi:

Tekijä(t). ”Otsikko.” Lehden nimi Vuosikerta, Numero (Vuosi): Sivut. DOI

Berg, Maxine. ”The Genesis of ‘Useful Knowledge’.” History of Science 45, no. 2 (2007): 123–133. https://doi.org/10.1177/007327530704500201.

 

2) Viittaukset kirjoihin

-Viite alaviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), Teoksen nimi (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu.

Petri Paju ja Katariina Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa. Tampereen Teknillinen Seura 125 vuotta (Tampere: Tampereen Teknillinen Seura ry, 2018), 18–24.

-Toisesta alaviitteestä eteenpäin:

Tekijä(t), Teoksen nimi, Sivu.

Paju ja Mauranen, Tekniikkaa hyvässä Seurassa, 54.

-Viitatut teokset lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi):

Tekijä(t). Teoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja, vuosi. (DOI)

Paju, Petri ja Katariina Mauranen. Tekniikkaa hyvässä Seurassa. Tampereen Teknillinen Seura 125 vuotta. Tampere: Tampereen Teknillinen Seura ry, 2018.

 

¨3) Viittaukset lukuihin tai artikkeleihin kokoomateoksissa

-Viite alaviitteessä (Etunimi Sukunimi):

Tekijä(t), ”Otsikko,” teoksessa Kokoomateoksen otsikko, toim. Toimittaja(t) (Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi), Sivu. (DOI)

Peter C. Perdue, "What Price Empire? The Industrial Revolution and the Case of China," teoksessa Reconceptualizing the Industrial Revolution, toim. by Jeff Horn, Leonard N. Rosenband, ja Merritt Roe Smith (Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2010), 309–328.

-Viitatut luvut tai artikkelit lähdeluettelossa (Sukunimi, Etunimi):

Tekijä(t). ”Otsikko.” Teoksessa Kokoomateoksen otsikko, toimittanut Toimittaja(t), Sivu. Kustannuspaikka: Kustantaja, Vuosi.

Perdue, Peter C. "What Price Empire? The Industrial Revolution and the Case of China." Teoksessa Reconceptualizing the Industrial Revolution, toimittanut Jeff Horn, Leonard N. Rosenband, ja Merritt Roe Smith, 309–328. Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press, 2010.

 

4) Viittaukset sanomalehtiin tai muihin lehtiin

-Viite alaviitteessä (Etunimi Sukunimi, tai ilman, jos kirjoittajaa ei ole mainittu):

Tekijä(t), ”Otsikko,” Lehden nimi, Päivämäärä, (Sivu), (Digitaalinen kokoelma, Verkko-osoite.)

”Patentlagen,” Hufvudstadsbladet, 25.7.1896, Kansalliskirjaston digitaalinen kokoelma, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/748351?page=2.

-Viitatut sanomalehdet tai aikakauslehdet lähdeluettelossa (Sukunimi Etunimi, tai ilman, jos kirjoittajaa ei ole mainittu):

Tekijä(t). ”Otsikko.” Lehden nimi, Päivämäärä, (Sivu). (Digitaalinen kokoelma / tietokanta, Verkko-osoite.)

”Patentlagen.” Hufvudstadsbladet, 25.7.1896. Kansalliskirjaston digitaalinen kokoelma, https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/748351?page=2.

 

5) Viittaukset arkistolähteisiin

-Viite alaviitteessä:

Dokumentti, Päivämäärä, Sijainti, Arkisto.

Manufaktuurijohtokunnan pöytäkirja, 3.3.1842, Ca:1, Pöytäkirjat 1842-1846, Manufaktuurijohtokunnan arkisto, Kansallisarkisto (KA).

-Viite lähdeluettelossa:

Manufaktuurijohtokunnan arkisto. Kansallisarkisto (KA)