Miten epäonnistuminen kerrotaan

1800-luvun puhuvat nuket tekniikan historian näkökulmasta

Kirjoittajat

  • Tiina Maria Männistö-Funk Chalmers tekniska högskola

Abstrakti

Artikkelin aiheena on teknisten epäonnistumisten esittäminen, selittäminen ja rooli tekniikan historiassa. Aihetta käsitellään kahden historiallisen ja historiografisen tapaustutkimuksen muodossa tarkastelemalla sekä aikalaiskirjoituksia että myöhempiä historiallisia esityksiä kahdesta 1800-luvun puhuvasta keksinnöstä, ensinnäkin puhesynteesikone Euphoniasta ja toisekseen Edisonin puhuvista fonografinukeista. Artikkelissa ristiinluetaan erilaisia esityksiä ja tulkintoja näistä keksinnöistä sekä niiden epäonnistumisen kriteereistä ja syistä sekä analysoidaan näitä laajemmin tekniikan historian ja tekniikan historiografian näkökulmista. Käy ilmi, että vaikka aiheena olevia keksintöjä on käsitelty monesta näkökulmasta, korostuvat tieteellisissäkin julkaisuissa usein tietynlaiset epäonnistumisen narratiivit, jotka saattavat yksinkertaistaa käsityksiä niin teknisestä onnistumisesta ja epäonnistumisesta kuin tekniikan historiasta ylipäätään.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 25, 2021

Viittaaminen

Männistö-Funk, T. M. (2021). Miten epäonnistuminen kerrotaan: 1800-luvun puhuvat nuket tekniikan historian näkökulmasta. Tekniikan Waiheita, 39(2), 6–27. https://doi.org/10.33355/tw.102512