Muuttuva teollisuusmaisema

Pateniemen entisen sahan alueen biografia

Kirjoittajat

Avainsanat:

Maisema, Teollisuus, Sahayhteisö, Arkeologia

Abstrakti

Entisillä teollisuusalueilla jälleenrakennuspaineet kasvavat uusien kaavoitusten myötä. Tällainen uusiorakentaminen muuttaa olennaisesti sekä maisemaa-, että koko aluetta. Tässä pro gradu -tutkielmaani pohjautuvassa artikkelissa tarkastelen haastatteluiden, karttojen ja valokuvien avulla, miten muutos näkyy entisen Pateniemen sahan (1873–1990) alueella sahaustoiminnan päätyttyä. Pateniemen sahan kukoistuksen aikana alueen maisemaa hallitsivat laajalle levittyvät tapulitarhat. Sahan toiminnan loputtua vuonna 1990 tuotantorakennukset on purettu ja tapulitarhat ovat saaneet väistyä uusien asuinrakennusten tieltä. Maisema on kokenut dramaattisen muutoksen kasvavien rakennuspaineiden myötä, jollaiset usein odottavat Pateniemen sahan kaltaisia entisiä teollisuusalueita. Jäljellejääneiden sahaan liittyvien rakennusten käyttötarkoitukset ovat muuttuneet, mikä on osaltaan myös vaikuttanut alueen luonteeseen.  Yhdistämällä kartta-aineistoa, valokuvia ja haastatteluaineistoa materiaalisiin jäännöksiin, analysoin alueen elinkaaren muutosta. Sahan ja sen myötä työ- ja harrastusmahdollisuuksien loppumisella on ollut suuri vaikutus sekä alueen asukkaisiin, joista suurin osa sai elantonsa sahalta, että alueen maisemaan, joka on muuttunut entisestä työläisten asuinalueesta merellisen Oulun uudisrakentamisen lippulaivaksi.

Viittaaminen

Juola, M. (2021). Muuttuva teollisuusmaisema: Pateniemen entisen sahan alueen biografia. Tekniikan Waiheita, 39(3), 61–84. https://doi.org/10.33355/tw.102888