"Toimiihan tämä laite?" paikalleen asetetun höyryveturin tulkintaa

Tapaustutkimus veturista Stirling Single nro. 1

Avainsanat: museot, junat, höyryveturit, kulttuuriperintö, näyttelyt

Abstrakti

Tämä artikkeli käsittelee höyryvetureiden staattista säilyttämistä ja esillepaNo.a museoissa. Artikkelin tapausesimerkkinä toimii brittiläinen Stirling Single No. 1-nimellä tunnettu G-luokan 4-2-2 höyryveturi, joka kuuluu Iso-Britannian kansallisen rautatiemuseon (National Railway Museum) kokoelmiin.

Tapausesimerkin kautta tutkin veturin taustoja ja syitä sen staattisessa tilassa säilyttämiselle. Argumentoin, että höyryvetureiden ei tarvitse olla toimintakykyisiä ollakseen arvokkaita ja tärkeitä museoesineitä vaan että niiden staattinen tila voi olla niiden tulkinnalle myös suunnaton etu. Artikkelini käsittelee aihetta erityisesti museopedagogiikan ja yleisötyön näkökulmasta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 5, 2021
Viittaaminen
Shepherd, A. (2021). "Toimiihan tämä laite?" paikalleen asetetun höyryveturin tulkintaa: Tapaustutkimus veturista Stirling Single nro. 1. Tekniikan Waiheita, 39(1), 31-43. https://doi.org/10.33355/tw.103124