Kohtalo on väistämätön

työkaluaiheiset hautaristit teollisuus-työläisen elämän ja kuoleman symboleina

Kirjoittajat

Avainsanat:

1800-luku, ruukit, hautamuistomerkit, työkalut

Abstrakti

Artikkelissa tutkitaan teollistumisen ja kuoleman yhtymäkohtia tulkitsemalla 1800-luvulle ajoittuvia rautaisia ristejä, jotka liittyvät kahteen Pohjanmaalla toimineeseen rautaruukkiin. Ristien muotoilussa nousevat metalliteollisuuden työkalut korostetusti esille. Ristien vastineet tulevat Ruotsista, ja ne on tulkittu rautaruukkeihin liittyväksi ilmiöksi. Esineiden symboliikalle löytyy vastine kahdentuhannen vuoden takaisesta roomalaisten seppien hautareliefistä. Artikkelissa tulkitaan näitä hautamuistomerkkejä materiaalisena kulttuurina ja niiden symboliikkaa kautta selvitetään, mitä ne kertovat kohtalonuskosta ja miten työkalut symboloivat yksilön identiteettiä ja sosiaalista asemaa teollisen työn tekijänä. Ristit kertovat että teollisuuden parissa ilmennyt kuolemankulttuuri poikkesi aikansa yleisestä tyylistä.

Viittaaminen

Hemminki, N. (2021). Kohtalo on väistämätön: työkaluaiheiset hautaristit teollisuus-työläisen elämän ja kuoleman symboleina. Tekniikan Waiheita, 39(3), 8–33. https://doi.org/10.33355/tw.103322