Osmundrautaa Ossmundbystä? Raaseporin Lövkärrin raudankäsittelypaikan arkeologiaa ja historiaa

Kirjoittajat

  • Päivi Maaranen Museovirasto

Avainsanat:

raudankäsittelypaikka, raudanvalmistuspaikka, limoniitti, osmundrauta

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan Raaseporissa sijaitsevaa Lövkärrin raudankäsittelypaikkaa. Sen lisäksi esitellään lyhyesti muita Uudeltamaalta tunnettuja esihistoriallisia ja historiallisia raudankäsittelypaikkoja suuret teolliset raudantuotantopaikat poislukien. Lövkärrissä havaittavien jäännösten tarkastelun ohella kohteen luonnetta pohditaan sijaintipaikan ja -alueen karttojen sekä muun historian selvittelyn tuottaman tiedon avulla. Kohdetta vertaillaan myös pääosin eteläisimmän Suomen alueella sijaitseviin, eri tavoin tutkittuihin raudankäsittelypaikkoihin. Vertailun perusteella Lövkärrin jäännökset vaikuttavat olevan vanhemmalta historialliselta ajalta. Karttojen perusteella Lövkärr vaikuttaa puolestaan liittyvän 1600–1700-lukujen ihmistoimintaan. Historiallisen tiedon perusteella Lövkärrin voi tulkita kytkeytyvän 1540-luvun raudankäsittelyyn Raaseporin linnalla. Erilaisen tiedon tarkastelun lopputuloksena todetaan, että Lövkärrin todellisen luonteen ja iän määrittely edellyttää tarkempia arkeologisia kaivauksia.

Viittaaminen

Maaranen, P. (2021). Osmundrautaa Ossmundbystä? Raaseporin Lövkärrin raudankäsittelypaikan arkeologiaa ja historiaa. Tekniikan Waiheita, 39(3), 115–139. https://doi.org/10.33355/tw.109305