Välitilinpäätös digitaalisesta historiantutkimuksesta

Kirjoittajat

Abstrakti

Kirja-arvostelu

Mats Fridlund, Mila Oiva & Petri Paju (toim), Digital Histories: Emergent Approaches within the New Digital History, Helsinki University Press, 2020, 360 sivua, ISBN (PDF): 978-952-369-021-9, https://doi.org/10.33134/HUP-5

Osasto
Arviot
Julkaistu
kesä 25, 2021

Viittaaminen

Kyläkoski, K. (2021). Välitilinpäätös digitaalisesta historiantutkimuksesta. Tekniikan Waiheita, 39(2), 143–144. https://doi.org/10.33355/tw.109379