Monialaisen yhtiön johtamisen haaste: Tampella-yhtiö vuodesta 1958 vuoteen 1995

Kirjoittajat

  • Jouko Wacklin Jyväskylän yliopisto

Abstrakti

Jyväskylän yliopistossa 11.12.2020 väitelleen Jouko Wacklinin lektio Tampellan monialayrityksen vaiheista. Diplomi-insinööri Wacklinin taloushistorian väitöskirja osoittaa, että yrityksen ylimmän johdon organisatoriset valmiudet ovat kriittinen tekijä yrityksen pitkän aikavälin kannattavan toiminnan varmistamiseksi.

 

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
kesä 25, 2021

Viittaaminen

Wacklin, J. (2021). Monialaisen yhtiön johtamisen haaste: Tampella-yhtiö vuodesta 1958 vuoteen 1995. Tekniikan Waiheita, 39(2). https://doi.org/10.33355/tw.109431