Miilunpoltosta ja hiilimiiluista Suomessa

Kirjoittajat

  • Janne Kangaskesti Helsingin yliopisto

Abstrakti

Miilunpoltto oli pitkään tärkein puuhiilen valmistustapa. Puuhiiltä tarvittiin valtavia määriä raudantuotannossa sekä esimerkiksi lasinvalmistuksessa. Sen myötä Suomen alueelta on löydettävissä runsaasti poltettujen hiilimiilujen jäännöksiä eli miilunpohjia. Käyn artikkelissa lyhyesti läpi miilunpolttoprosessin ja esittelen miilujen kolme päätyyppiä, eli pysty-, lama- ja kuoppamiilut, sekä niihin yhdistettävät miilunpohjat. Esimerkkeinä erilaisista miilunpolttokonteksteista toimivat Salon Teijon ruukin alue pystymiilunpohjineen ja talonpoikaiseen raudanvalmistukseen liittyvät Rautavaaran kuoppamiilunpohjat. Lopuksi käsittelen miilujen arkeologisten jäännösten luokittelua.

Viittaaminen

Kangaskesti, J. (2021). Miilunpoltosta ja hiilimiiluista Suomessa. Tekniikan Waiheita, 39(3), 140–159. https://doi.org/10.33355/tw.109938