Taksi tiettömällä taipaleella ja olematon moottoripyörä – Tarinan merkityksestä kulttuuriperinnön säilymisessä.

Kirjoittajat

  • Risto Nurmi K.H.Renlundin Museo

Abstrakti

Käytöstä poistettu modernin ajan massatuotettu esineistö tulkitaan yleisesti romuksi. Maastoon hylätty käytöstä poistettu romu on erityisesti viimeisen parinkymmen vuoden aikana herättänyt enenevässä määrin keskustelua ja paheksuntaa. Metsiin tai muualle luontoon hylätty esineistö nähdään yhä voimakkaammin ympäristön pilaamisena. Keskustelun keskiössä ovat olleet hyvin usein juuri vanhat autonromut. Keskustelu on myös herättänyt pohdintaa siitä, milloin romusta tulee kulttuuriperintöä, ja mikä tekee toisesta hävitettävää romua ja toisesta arvokasta kulttuuriperintöä. Yksi säilyttämistä selkeästi puoltava yhteinen tekijä on kohteeseen liittyvä, sen selkeästi yksilöivä tarina. Tarina luo esineelle merkityksen ja toimii siten suojelevana tekijänä.

Viittaaminen

Nurmi, R. (2021). Taksi tiettömällä taipaleella ja olematon moottoripyörä – Tarinan merkityksestä kulttuuriperinnön säilymisessä. Tekniikan Waiheita, 39(3). https://doi.org/10.33355/tw.109957