Tohmajärven Tehdasosuusliikkeen historiaa

Kirjoittajat

  • Miia Seppänen indie

Avainsanat:

Tohmajärvi, Tehdasosuusliike, Pohjois-Karjala, Turvepehkuosuuskunta, tiilitehdas

Abstrakti

Tohmajärven Aseman seudulla Pohjois-Karjalassa alkoi Karjalan junaradan rakentumisen (vuosina 1892-1894) jälkeen rakentua pienteollisuutta, jonka ohessa syntyi maakunnallisesti merkittävä tehdasmiljöö. Turvepehkuosuuskunnasta vuonna 1907 alkanut teollisuustoiminta laajeni 1920-luvulla Tehdasosuusliikkeeksi, jossa toimi saha, mylly sekä tiilitehdas. Tehdasosuusliike nousi 1950-lukuun tullessa Pohjois-Karjalan suurin osuustoiminnallinen yritys, joka työllisti parhaimmillaan n. 350 henkeä. Tässä katsauksessa esitellään Tohmajärven Tehdasosuusliikkeen syntyvaiheita ja historiaa sekä esitellään harvinaislaatuista valokuvamateriaalia tehtaan arjesta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-11-21

Viittaaminen

Seppänen, M. (2022). Tohmajärven Tehdasosuusliikkeen historiaa. Tekniikan Waiheita, 40(2). https://doi.org/10.33355/tw.110993