Vesihuollon myytit purkautuvat

Tapio Katko, Petri Juuti & Riikka Juuti: Vesihuollon myytit. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino 2022. 213 sivua. ISBN 978-951-768-978-6.

Kirjoittajat

  • Mikko Kylliäinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

arvostelut

Viittaaminen

Kylliäinen, M. (2023). Vesihuollon myytit purkautuvat: Tapio Katko, Petri Juuti & Riikka Juuti: Vesihuollon myytit. Kustannusosakeyhtiö Vastapaino 2022. 213 sivua. ISBN 978-951-768-978-6. Tekniikan Waiheita, 41(2), 51–52. https://doi.org/10.33355/tw.127780