”Leiki pöpiä – Kalle parantaa”

Kalle kotipsykiatri -tietokoneohjelma tekoälyn popularisoijana 1980-luvulla

Kirjoittajat

Avainsanat:

tekoäly, ohjelmointiharrastus, kotitietokonelehdistö, kotitietokonekulttuuri, mediajulkisuus

Abstrakti

Artikkeli käsittelee 1980-luvun alkupuoliskolla ilmestynyttä, Pekka Tolosen laatimaa Kalle kotipsykiatri -ohjelmaa, joka julkaistiin aluksi Apple II -mikrotietokoneelle Prosessori-lehdessä syyskuussa 1982. Sen tunnetuin variantti on MikroBitin ensimmäisessä numerossa keväällä 1984 ilmestynyt Commodore 64 -versio, jota oli kääntämässä Jyrki J. J. Kasvi. Ohjelma tunnetaan paitsi lukuisista koodivirheistään, joita yritettiin korjata useaan otteeseen, myös kotitietokoneharrastajien sitä kohtaan tuntemasta laajasta kiinnostuksesta. Artikkelissa käydään läpi psykiatriohjelman herättämää aikalaiskeskustelua ja sen merkitystä laajemmin osana aikansa ohjelmointikulttuuria, jota tukeneista medioista tärkeimmäksi nousivat kotitietokonelehdet. Teemme myös tarkemman, rakenteellisen analyysin Kalle kotipsykiatrin ohjelmakoodista.

Viittaaminen

Saarikoski, P., Reunanen, M., & Suominen, J. (2019). ”Leiki pöpiä – Kalle parantaa”: Kalle kotipsykiatri -tietokoneohjelma tekoälyn popularisoijana 1980-luvulla. Tekniikan Waiheita, 37(3), 6–30. https://doi.org/10.33355/tw.86772