Edistymispalkkien historia ja estetiikka

Kirjoittajat

Avainsanat:

mediaestetiikka, käyttöliittymät, etenemispalkit

Abstrakti

Etenemispalkit mittaavat ihmisen tai koneellisen työn etenemistä teollisissa tai laskennallisissa yhteyksissä, ja ne näkyvät myös esteettisenä mittaustapahtumana populaarikulttuurissa. Etenemispalkkien esteettiset muodot ovat jatkuvasti muuttuneet, mutta niiden perustoiminta ja tarkoitus on pysynyt melko samanlaisena. Tämä kehitys herättää laajempia kysymyksiä digitaalisen median estetiikan muuttuvasta asemasta, joita tässä katsauksessa käsitellään mediahistoriallisen analyysin avulla. Tutkimuksessa esitellään tietyin esimerkkitapauksin toimintojen keskeisiä funktioita ja pohditaan muutoksen vaikutuksia etenemispalkkien paikkaan, muotoon ja yleisiin toimintaperiaatteisiin.

Viittaaminen

Raczkowski, F., & Shnayien, M. (2019). Edistymispalkkien historia ja estetiikka. Tekniikan Waiheita, 37(3), 57–67. https://doi.org/10.33355/tw.86775