Teollisuuden kielellinen kulttuuriperintö

Tapaustutkimus Varkauden teollisuusyhteisöstä

Kirjoittajat

  • Leena Kolehmainen Turun yliopisto
  • Anna Sivula Turun yliopisto

Avainsanat:

industrial cultural heritage, industrial history, language, linguistics, Varkaus

Abstrakti

Artikkelin tavoite on Varkauden kaupunkia koskevien esimerkkien avulla esitellä teollisen kulttuuriperinnön tutkijoille teollisen kieliperinnön käsite, näkökulma ja metodi. Artikkelissa yhdistetään kulttuuriperinnön ja kielentutkimuksen menetelmiä ja avataan uusia näkökulmia teollisten yhteisöjen identiteetteihin ja kulttuurisiin resursseihin. Kieliperintöä tarkastellaan kahden tapaustutkimuksen valossa. Tapaukset valottavat monikielisyyttä teollisena kulttuuriperintönä ja auttavat ymmärtämään kieltä teolliseen menneisyyteen kohdistuvien kommemoratiivisten prosessien välineenä. Kielimaiseman tutkimus osoittaa kielen olevan kommemomaratiivisen identiteettityön väline, jolla uusinnetaan teollisten kulttuuriperintöyhteisöjen jaettuja historioita ja osallisuuskokemuksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-01-09

Viittaaminen

Kolehmainen, L., & Sivula, A. (2020). Teollisuuden kielellinen kulttuuriperintö: Tapaustutkimus Varkauden teollisuusyhteisöstä. Tekniikan Waiheita, 37(4), 33–54. https://doi.org/10.33355/tw.88909