Monitieteisyyden ja tutkimusrahoituksen näkökulma pohjoismaiseen energiatutkimukseen

  • Antti Silvast
Avainsanat: monitieteisyys, tutkimusrahoitus, arviointi, tutkimusprojektit

Abstrakti

Tutkimusrahoitus voi luoda edellytyksiä monitieteisyyteen. Luon tekstissä katsauksen monitieteiseen energiatutkimukseen ja esittelen arviointimallin, joilla tutkimushankkeita on arvioitu monitieteellisesti Pohjoismaisessa energiatutkimuksessa. Esittelen lopuksi kokemuksia monitieteellisen arvioinnin toiminnasta ja sen kehitystarpeista.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
huhti 16, 2021
Viittaaminen
Silvast, A. (2021). Monitieteisyyden ja tutkimusrahoituksen näkökulma pohjoismaiseen energiatutkimukseen. Tieteessä Tapahtuu, 39(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/107636