Tuolla puolen, siellä jossakin

  • Aila Viholainen

Abstrakti

Ulla Piela ja Petja Kauppi (toim.): Käsityksiä kuvitteellisista maailmoista. Kalevalaseuran vuosikirja 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2020.

Osasto
Kirjallisuus
Julkaistu
huhti 16, 2021
Viittaaminen
Viholainen, A. (2021). Tuolla puolen, siellä jossakin. Tieteessä Tapahtuu, 39(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/107644