Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista?

Kirjoittajat

  • Riitta Koikkalainen
  • Seliina Päällysaho
  • Markku Roinila
  • Tomi Rosti
  • Hanna Värri

Avainsanat:

avoin julkaiseminen, avoin tiede, kannustimet, julkaisutoiminta

Abstrakti

Avointa julkaisemista edistetään tarjoamalla siihen tutkijan kannalta merkityksellisiä kannustimia. Lisäksi tulee tarjota riittäviä ja monipuolisia palveluita julkaisemisen tueksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-09

Viittaaminen

Koikkalainen, R., Päällysaho, S., Roinila, M., Rosti, T., & Värri, H. (2022). Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista?. Tieteessä tapahtuu, 40(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/119884