Suomalainen rotuhygienia

  • Markku Mattila
Avainsanat: eugeniikka

Abstrakti

Rotuhygienia (eugeniikka) syntyi vastauksena modernin, teollistuneen ja kaupungistuneen maailman sosiaalisiin ongelmiin. Se selitti havaittujen ongelmien syyt ja tarjosi keinot taistella niitä vastaa. Ongelmien syiden ajateltiin olevan ihmisten perimäaineksessa, geeneissä. Niiden nähtiin määräävän yksilön fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet ja kyvyt sekä moraalisen selkärangan ja sosiaalisen käytöksen. Kukoistaakseen rotuhygieeninen ajattelu tarvitsi ratkaisemista vaativia ongelmia ja pois ajettavia uhkakuvia.
Osasto
Muut
Julkaistu
marras 1, 1997
Viittaaminen
Mattila, M. (1997). Suomalainen rotuhygienia. Tieteessä Tapahtuu, 15(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58810