Epäily on herätetty! Filosofinen epäily ja sen merkitys

Kirjoittajat

  • Jari Palomäki

Avainsanat:

filosofia, tieto, epäily, päättely

Abstrakti

Filosofiassa pyritään intohimoisesti varmaan tietoon, vaikka samalla suhtaudutaan varsin epäilevästi sen saatavuuteen. Filosofian tehtävänä onkin löytää ja korjata erilaisia tietoon kohdistuvia heikkouksia luopumatta kuitenkaan täysin tiedon saannin mahdollisuudesta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2023-11-16

Viittaaminen

Palomäki, J. (2023). Epäily on herätetty! Filosofinen epäily ja sen merkitys. Tieteessä tapahtuu, 41(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/140890