Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet

Kirjoittajat

  • Pasi Heikkurinen

Avainsanat:

Pasi Heikkurinen, kestävyys, Brundtlandin raportti, taloudellinen pääoma, sosiaalinen pääoma, ekologinen pääoma, heikko kestävyys, vahva kestävyys, kestävä kehitys, kulutus, talouskasvu, tehokkuusajattelu, ekososiaalinen hyvinvointi

Abstrakti

Kestävyydestä kuulee nykyisin puhuttavan useissa eri käyttöyhteyksissä. Harva kuitenkaan tarkentaa, mitä kestävyydellä tarkoittaa, ja käsite kärsiikin monimerkityksellisyydestä ja väljistä tulkinnoista. Kestävyyden käsite saa uuden merkityssisällön käyttäjien, käyttötapojen ja käyttötarkoitusten mukaan. Tämän artikkelin tarkoituksena on tehdä tiivis ja selkeä katsaus kestävyyden käsitteeseen, jotta erityisesti tutkimuksen, liike-elämän ja politiikan kentillä pystyttäisiin keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudestamme yksityiskohtaisemmin. Lopuksi kirjoitus pohtii tulevaisuuden suuntaviivoja ja mahdollisia toimenpiteitä yksilön, organisaation ja kansakunnan tasolla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2014-06-11

Viittaaminen

Heikkurinen, P. (2014). Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet. Tieteessä tapahtuu, 32(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/46149