Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet

  • Pasi Heikkurinen

Abstrakti

Kestävyydestä kuulee nykyisin puhuttavan useissa
eri käyttöyhteyksissä. Harva kuitenkaan tarkentaa,
mitä kestävyydellä tarkoittaa, ja käsite kärsiikin
monimerkityksellisyydestä ja väljistä tulkinnoista.
Kestävyyden käsite saa uuden merkityssisällön
käyttäjien, käyttötapojen ja käyttötarkoitusten
mukaan. Tämän artikkelin tarkoituksena on tehdä
tiivis ja selkeä katsaus kestävyyden käsitteeseen,
jotta erityisesti tutkimuksen, liike-elämän ja politiikan
kentillä pystyttäisiin keskustelemaan yhteisestä
tulevaisuudestamme yksityiskohtaisemmin.
Lopuksi kirjoitus pohtii tulevaisuuden suuntaviivoja
ja mahdollisia toimenpiteitä yksilön, organisaation
ja kansakunnan tasolla.
Avainsanat: Pasi Heikkurinen, kestävyys, Brundtlandin raportti, taloudellinen pääoma, sosiaalinen pääoma, ekologinen pääoma, heikko kestävyys, vahva kestävyys, kestävä kehitys, kulutus, talouskasvu, tehokkuusajattelu, ekososiaalinen hyvinvointi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 11, 2014
Viittaaminen
Heikkurinen, P. (2014). Kestävyyden käsitteen ulottuvuudet. Tieteessä Tapahtuu, 32(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/46149