Pelkkä itsetutkiskelu ei ole taiteellista tutkimusta

Kirjoittajat

  • Kalle Korhonen

Avainsanat:

taiteellinen tutkimus, taiteentutkimus, taide, tiede

Abstrakti

Taiteellinen tutkimus on omanlaisensa tieteen ja taiteen tekemisen ala. Koska Koneen Säätiö on tukenut taiteellista tutkimusta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulta alkaen, olemme joutuneet säännöllisesti pohtimaan käsitteen alaa ja sisältöä. Käsitteen merkitys on tarkentunut viime vuosikymmenen aikana, mutta taiteellisen tutkimuksen voi edelleen sanoa olevan sekä taiteen että tieteen tekemistä ja samalla vuorovaikutusta muiden taiteilijoiden ja yleisöjen kanssa.

Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2024-02-22

Viittaaminen

Korhonen, K. (2024). Pelkkä itsetutkiskelu ei ole taiteellista tutkimusta. Tieteessä tapahtuu, 42(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/143484