Yliopistojen uusliberalisoitumisen kritiikistä kohti organisaationäkökulmaa

Kirjoittajat

  • Juha Tuunainen
  • Kari Kantasalmi

Avainsanat:

yliopistot, uusliberalismi, systeemiteoria, tiedepolitiikka, organisaatiot

Abstrakti

Kukaan voi tuskin kiistää uusliberalismiin liitettyjen piirteiden vahvistumista yliopistoissa viime vuosikymmeninä. Tarjottu kuva uusliberalisoitumisesta ei kuitenkaan aina ole tarkkuudessaan riittävän täsmällinen ja erottelukykyinen. Huomio tulisikin siirtää organisaatiotasolle, siihen, miten yliopiston ulkoisen toimintaympäristön odotukset vaikuttavat sen sisäisiin rakenteisiin ja prosesseihin.

Osasto
Tiedemaailma

Julkaistu

2024-04-18

Viittaaminen

Tuunainen, J., & Kantasalmi, K. (2024). Yliopistojen uusliberalisoitumisen kritiikistä kohti organisaationäkökulmaa. Tieteessä tapahtuu, 42(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/145062