Etnografisen tutkimuksen eettisen arvioinnin erityispiirteet

Kirjoittajat

  • Heidi Härkönen
  • Henni Alava
  • Matti Eräsaari
  • Tuomas Tammisto
  • Jukka Jouhki
  • Henri Weijo

Avainsanat:

tutkimusetiikka, etnografia, antropologia, eettinen arviointi, kenttätutkimus

Abstrakti

Etnografisen tutkimuksen tuottama aineisto on kulttuurisesti ja historiallisesti erityistä ja sen keskiössä ovat tutkijan ja tutkittavien yhdessä muodostamat tulkinnat ja näkökulmat. Etnografian erityispiirteet tulisi huomioida tutkimuksen eettisessä arvioinnissa.

Osasto
Tiedemaailma

Julkaistu

2024-06-13

Viittaaminen

Härkönen, H., Alava, H., Eräsaari, M., Tammisto, T., Jouhki, J., & Weijo, H. (2024). Etnografisen tutkimuksen eettisen arvioinnin erityispiirteet. Tieteessä tapahtuu, 42(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/146318