Tieteen etiikan keskeiset ongelmat ja tutkimuseettiset periaatteet Suomessa

Kirjoittajat

  • Petteri Muukkonen

Avainsanat:

tutkimustyö, tieteellinen tutkimus, tieteen etiikka, tutkimusetiikka, tutkimuseettiset ongelmat, hyvä tieteellinen käytäntö, tutkijan ammattietiikka, Tutkimuseettinen neuvottelukunta, tieteellinen vilppi, globaali etiikka, eettinen vastuu

Abstrakti

Tutkijat työskentelevät yhteiskunnassa paikalla, jossa heillä on asiantuntijoina suuri vastuu tuottamastaan tiedosta. Lisäksi tiedeyhteisö on monimutkainen organismi, jossa tutkijat, instituutiot ja rahoittajat muodostavat sekavalta vaikuttavan muurahaispesän. Tutkimustyötä tehdään yhä enemmän verkottuneena ja tutkijoiden liikkuvuus on lisääntynyt vuosien saatossa. Nämä asettavat melkoisia haasteita tutkimustyön ja tieteen etiikalle. Millaisia ovatkaan nämä tieteen etiikan keskeiset haasteet ja periaatteet Suomessa?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-03-23

Viittaaminen

Muukkonen, P. (2010). Tieteen etiikan keskeiset ongelmat ja tutkimuseettiset periaatteet Suomessa. Tieteessä Tapahtuu, 28(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2680