Arvioita suomalaisen yliopistotutkimuksen tuloksellisuudesta

Kirjoittajat

  • Mika Nieminen
  • Otto Auranen

Avainsanat:

tiedepolitiikka, arviointiraportti, yliopistojen tuloksellisuus, koulutus ja tutkimus, yliopistovertailut, rankinglistat, koulutussosiologia, RUSE, opetusministeriö, KOTA-tietokanta, Tilastokeskus, referee-artikkelit, tohtorin tutkinnot, Suomen Akatemia,

Abstrakti

Jälkiteollisten maiden tiedepolitiikassa uutta tietoa luovat organisaatiot nähdään taloudellisen menestyksen ja sitä kautta yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kannalta tärkeinä toimijoina. Viime vuosien arviointibuumi (Neave 1998) ja yliopistojen tuloksellisuuden korostaminen ja mittaaminen ovat ilmeisiä seurauksia siitä strategisesta asemasta, johon tietoa tuottavat organisaatiot on politiikassa nostettu. Mitä tärkeämmiksi ja laajemmiksi koulutuksen ja tutkimuksen investoinnit ovat tulleet, sitä yksityiskohtaisemmin on haluttu varmistua rahoituksen tehokkaasta, vaikuttavasta ja asianmukaisesta käytöstä. Samalla lisääntynyt arviointi on ollut viesti vähentyneestä luottamuksesta tietoa tuottavia organisaatioita kohtaan ja poliittisten ohjaustarpeiden lisääntymisestä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2010-04-29

Viittaaminen

Nieminen, M., & Auranen, O. (2010). Arvioita suomalaisen yliopistotutkimuksen tuloksellisuudesta. Tieteessä tapahtuu, 28(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2740