Arkeometallurgia Suomen esihistorian tutkimuksessa

  • Mikko Moilanen
Avainsanat: Mikko Moilanen, arkeologia, arkeometallurgia, esihistoria, metalliesineet, metallinkäsittely, materiaalitekniikka, matallografinen tutkimus, alkuaineanalyysi, radiohiiliajoittaminen, kokeellinen arkeologia, kuona, pronssiesineet, raudanvalmistus, miekat

Abstrakti

Arkeometallurgialla tarkoitetaan arkeologian osaaluetta, joka tutkii metallien käytön esihistoriaa ja historiaa. Kohteena on metallien elinkaari aina malmien hankinnasta ja jalostamisesta esineiden valmistukseen, käyttöön ja hylkäämiseen. Arkeometallurgian poikkitieteellisyyttä korostaa sen painottuminen luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin. Arkeometallurginen tutkimus on ollut Suomessa melko satunnaista, eikä se ole vakiinnuttanut asemaansa osana mitään instituutiota tai laitosta. Tästä huolimatta tutkimus on tuonut uusia näkökulmia Suomenkin esihistorian tutkimukseen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 17, 2010
Viittaaminen
Moilanen, M. (2010). Arkeometallurgia Suomen esihistorian tutkimuksessa. Tieteessä Tapahtuu, 28(4-5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2781