Kansallisen ilmastopaneelin kirkastettava rooliaan riippumattomana tiedeviestijänä ja keskustelijana

  • Mikko Salo
Avainsanat: tiedeviestintä, kansallinen ilmastopaneeli, ilmastonmuutos, IPCC, ilmastoraportit, ilmatieteen laitos, julkinen keskustelu, ilmastokeskustelu, fakta-analyysit, verkkoviestintä

Abstrakti

Vuonna 2011 perustetun kansallisen ilmastopaneelin nykyinen toimintakausi päättyy helmikuussa. Paneelin uusi rooli ja tehtävät liittyvät ajankohtaiskeskusteluun ilmastopäätöksentekoa uudistavasta kansallisesta ilmastolaista. Tulevalla kaudella nähtäneen, missä määrin ilmasto- ja energiapolitiikka Suomessa perustuu poliittisten realiteettien rinnalla tieteelliseen tietoon. Riippumattomalla kansallisella ilmastopaneelilla tulisi olla keskeisempi rooli ilmastoaiheisessa tiedeviestinnässä. Paneelin tärkeä tehtävä on huolehtia, ettei tieteellinen pohja hämärry ilmastokysymyksistä käytävässä julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Osasto
Katsauksia
Julkaistu
helmi 19, 2014
Viittaaminen
Salo, M. (2014). Kansallisen ilmastopaneelin kirkastettava rooliaan riippumattomana tiedeviestijänä ja keskustelijana. Tieteessä Tapahtuu, 32(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/40856