Yhteiskunnallisia muutoksia Lähi-idässä – havaintoja ja arvioita

  • Ari Kerkkänen
Avainsanat: Ari Kerkkänen, Lähi-itä, Pohjois-Afrikka, kansannousu, yhteiskuntatiede, arabivaltiot, arabimaailma, mandaattihallinto, arabiherääminen, autoritaarinen hallinto, kansalaistottelemattomuus, inhimillinen turvallisuus, sosiaalinen media, mobilisointikanava

Abstrakti

Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa mielenosoituksilla ja kansannousuilla on pitkät perinteet. Ne ovat olleet keino osoittaa ruohonjuuritasolta lähtevää tyytymättömyyttä joko hallintoa tai sen harjoittamaa politiikkaa vastaan. Useimmiten kansannousujen taustalla olevat syyt ovat yhdistettävissä kansalaisten kokemaan inhimilliseen turvattomuuteen. Yhteiskuntatieteilijöille nämä syyt eivät ole tuntemattomia. Sen sijaan kansannousuja laukaisevia yksittäisiä tapahtumia ei ole mahdollista ennakoida tutkimuksen keinoin
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Kerkkänen, A. (2014). Yhteiskunnallisia muutoksia Lähi-idässä – havaintoja ja arvioita. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41232