Yleistäminen vaikeaa sekä tieteessä että mediassa

Kirjoittajat

  • Seppo Laaksonen

Avainsanat:

Seppo Laaksonen, tilastotiede, media, PISA-tulokset, virhemarginaali, tilastollinen merkitsevyys, internet-paneelit, matemaattis-tilastollinen lukutaito

Abstrakti

Tilastotieteessä yleistäminen tarkoittaa johtopäätösten tekemistä otoksesta tai muusta suppeammasta joukosta isompaan kokonaisuuteen, perusjoukkoon. Media ja muut julkiset toimijat voivat vastaavalla tavalla tehdä yleistyksiä. Aina on vaarana niin sanottu yleistysvirhe. Tarkastelen näitä kysymyksiä esimerkkien, etupäässä galluppien ja Pisa-tulosten valossa.
Osasto
Katsauksia

Julkaistu

2014-03-20

Viittaaminen

Laaksonen, S. (2014). Yleistäminen vaikeaa sekä tieteessä että mediassa. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41237