Yleistäminen vaikeaa sekä tieteessä että mediassa

  • Seppo Laaksonen
Avainsanat: Seppo Laaksonen, tilastotiede, media, PISA-tulokset, virhemarginaali, tilastollinen merkitsevyys, internet-paneelit, matemaattis-tilastollinen lukutaito

Abstrakti

Tilastotieteessä yleistäminen tarkoittaa johtopäätösten tekemistä otoksesta tai muusta suppeammasta joukosta isompaan kokonaisuuteen, perusjoukkoon. Media ja muut julkiset toimijat voivat vastaavalla tavalla tehdä yleistyksiä. Aina on vaarana niin sanottu yleistysvirhe. Tarkastelen näitä kysymyksiä esimerkkien, etupäässä galluppien ja Pisa-tulosten valossa.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Laaksonen, S. (2014). Yleistäminen vaikeaa sekä tieteessä että mediassa. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41237