Vuorovaikutteisuutta julkiseen tiedeviestintään

  • Joonas Koivukoski
Avainsanat: Joonas Koivukoski, tiedeviestintä, osallistava tiedeviestintä, mahdollistava tiedeviestintä, vuorovaikutteisuus,  asiantuntijat, asiantuntijatieto, julkinen kommunikaatio, liberaali demokratia

Abstrakti

Modernien yhteiskuntien toimintakyky perustuu merkittävästi erikoistuneeseen asiantuntijatietoon ja asiantuntijoiden kykyyn kommunikoida erikoisosaamistaan. Viimeaikoina kysymys tiedeviestinnän luonteesta on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi tiedepolitiikassa. Näissä keskusteluissa painotetaan tiedeviestinnän dialogisuutta ja molemminpuolista oppimista yksipuolisen valistamisen sijaan. Vuoropuheluita korostavat ehdotukset ovat tervetulleita, mutta käytännössä niiden toteuttaminen ei ole ongelmatonta.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
maalis 20, 2014
Viittaaminen
Koivukoski, J. (2014). Vuorovaikutteisuutta julkiseen tiedeviestintään. Tieteessä Tapahtuu, 32(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/41238